2,813,914 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje og├│lne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorz─ůdowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowo┼Ťci
Regulamin utrz.czysto┼Ťci
Program ochr.┼Ťrodowiska
Strategia rozwi─ůzywania problem├│w spo┼éecznych
Program wsp├│┼épracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarz─ůdowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwi─ůzywania problem├│w alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ┼Ťciekowej
Sołtysi
Ochotnicze Stra┼╝e Po┼╝arne
Wsp├│lnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarz─ůdzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodnicz─ůcy i zast─Öpca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZ─äD GMINY
Dane teleadresowe
W├│jt Gminy
Zast─Öpca W├│jt Gminy
Skarbnik Gminy
Urz─ůd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny O┼Ťrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZ─śDY


Urz─ůd Marsza┼ékowski

Lubelski Urz─ůd Wojew├│dzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamo┼Ťciu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewn─Ötrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Dotacje

 


 

 

Budowa drogi gminnej nr 110272L w miejscowo┼Ťci Cieszyn


Na zdj─Öciu: Fragment drogi do wsi Cieszyn - Foto. Tadeusz Halicki

Informuj─Ö, i┼╝ na podstawie Uchwa┼éy Nr CCLVIII/3303/09 Zarz─ůdu Wojew├│dztwa Lubelskiego z dnia 22 wrze┼Ťnia 2009 r., wniosek nr 01/09-WND RPLU.05.02.00-06-014/09 pt. Budowa drogi gminnej nr 110272L w miejscowo┼Ťci Cieszy/ zosta┼é wybrany do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej V: Transport, Dzia┼éania 5.1 Lokalny uk┼éad transportowy, Typ projekt├│w: Drogi gminne RPO WL na lata 2007 - 2013 Kwota dofinansowania wynosi 1 708 444,44 z┼é i stanowi 50 % koszt├│w kwalifikowanycl projektu.
-------------------------------------------------------------------

Po zakończeniu postępowania przetargowego zawarto umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Umowa nr: 01/09-UDA-RPLU.05.02.00-06-014/09-00-0-185
Dofinansowanie Projektu: ÔÇ×Budowa drogi gminnej nr 110272L w miejscowo┼Ťci Cieszyn'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│dztwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej V. Transport, Dzia┼éanie 5.2. Lokalny uk┼éad transportowy, wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w europejskich i dotacji celowej', zawarta w w Lublinie w dniu 11.03.2010 r. pomi─Ödzy Wojew├│dztwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarz─ůd Wojew├│dztwa Lubelskiego a Gmin─ů Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec, NIP 922-294-29-83, REGON 950368492 zwan─ů dalej ÔÇ×Beneficjentem".

Przedmiot umowy

Umowa okre┼Ťla warunki, na jakich dokonywane b─Ödzie dofinansowanie w formie p┼éatno┼Ťci ze ┼Ťrodk├│w europejskich/p┼éatno┼Ťci ze ┼Ťrodk├│w europejskich i dotacji celowej cz─Ö┼Ťci wydatk├│w poniesionych przez Beneficjenta na realizacj─Ö Projektu ÔÇ×Budowa drogi gminnej nr I10272L w miejscowo┼Ťci Cieszyn", zwanego dalej ÔÇ×Projektem", okre┼Ťlonego we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu nr 01/09-WND-RPLU.05.02.00-06-014/09, zwanym dalej ÔÇ×wnioskiem", w ramach Osi Priorytetowej V. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│dztwa Lubelskiego na lata 2007 -2013. Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu jest za┼é─ůcznikiem do Umowy i stanowi jej integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç.

Beneficjent zobowi─ůzuje si─Ö do realizacji Projektu w oparciu o wniosek, o kt├│rym mowa w ust. 1 oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy, o kt├│rym mowa Projekcie na podstawie ┬ž 18 Umowy, Beneficjent zobowi─ůzuje si─Ö do realizacji Projektu, uwzgl─Ödniaj─ůc wprowadzone zmiany.

Ca┼ékowita warto┼Ť─ç Projektu wynosi: 2 226 660, 14 PLN (s┼éownie: dwa miliony dwie┼Ťcie dwadzie┼Ťcia sze┼Ť─ç tysi─Öcy sze┼Ť─çset sze┼Ť─çdziesi─ůt z┼éotych czterna┼Ťcie groszy).

Ca┼ékowite wydatki kwalifikowaine Projektu wynosz─ů: 2 226 660, 14 PLN (s┼éownie: dwa miliony dwie┼Ťcie dwadzie┼Ťcia sze┼Ť─ç tysi─Öcy sze┼Ť─çset sze┼Ť─çdziesi─ůt z┼éotych czterna┼Ťcie groszy). w tym:

1) dofinansowanie w formie p┼éatno┼Ťci ze ┼Ťrodk├│w europejskich, w kwocie nieprzekraczaj─ůcej: 1 113 330, 07 PLN (s┼éownie: jeden milion sto trzyna┼Ťcie tysi─Öcy trzysta trzydzie┼Ťci z┼éotych siedem groszy) i stanowi─ůcej nie wi─Öcej ni┼╝ 50% kwoty ca┼ékowitych wydatk├│w kwalifikowalnych Projektu

2) wk┼éad w┼éasny Beneficjenta w wysoko┼Ťci nie mniejszej ni┼╝: 1 113 330, 07 PLN (s┼éownie: jeden milion sto trzyna┼Ťcie tysi─Öcy trzysta trzydzie┼Ťci z┼éotych siedem groszy) i stanowi─ůcy nie mniej ni┼╝ 50 % kwoty ca┼ékowitych wydatk├│w kwalifikowalnych Projektu.

Beneficjent zobowi─ůzuje si─Ö zapewni─ç wk┼éad w┼éasny oraz pokry─ç ze ┼Ťrodk├│w w┼éasnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.


Na zdj─Öciach: Prace ziemne na drodze w Cieszynie - 14.06.2010 r. Foto. Tadeusz Halicki

 


20.08.2010 - Wykonana podbudowa, formowanie row├│w - foto. Tadeusz Halicki

20.08.2010 Foto. Tadeusz Halicki


 

Przebudowa Gminnego O┼Ťrodka Kultury w miejscowo┼Ťci Grabowiec

Gmina Grabowiec na wniosek z┼éo┼╝ony w dniu 03.03.2009 r. do Departamentu Koordynacji Projekt├│w Europejskich Urz─Ödu Marsza┼ékowskiego w ramach Dzia┼éania "Odnowa i Rozw├│j Obszar├│w Wiejskich na lata 2007-2013", otrzyma┼éa dofinansowanie na realizacj─Ö projektu "Przebudowa Gminnego O┼Ťrodka Kultury w miejscowo┼Ťci Grabowiec". Kwota ┼Ťrodk├│w przyznanej pomocy wynosi 288 164,00 z┼é na poziomie 75% wsp├│┼éfinansowania operacji.

------------------------------------------------------------------------

Po zako┼äczonym post─Öpowaniu przetargowym zawarto umow─Ö O PRZYZNANIE POMOCY NR 00097-6922-UM0300028/09 W RAMACH DZIA┼üANIA ÔÇ×ODNOWA I ROZW├ôJ WSI" OBJ─śTEGO PROW NA LATA 2007-2013.
Umowa zawarta w dniu 25 sierpnia 2009 r. w Lublinie
pomi─Ödzy :
Samorz─ůdem Wojew├│dztwa Lubelskiego
w Lublinie; ul.Spokojna 4, 20-074 Lublin reprezentowanym przez:
1) Sławomira Sosnowskiego - Wicemarszałka Województwa,
2) Arkadiusza Bratkowskiego - Cz┼éonka Zarz─ůdu Wojew├│dztwa
a
Gmin─ů Grabowiec
z siedzib─ů w ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec
NIP 9222942983,REGON
zwanym(-─ů) dalej ÔÇ×Beneficjentem", reprezentowanym(-─ů) przez:
1) Zdzisława Koszela - Wójta Gminy Grabowiec

Na podstawie art. 22 ust.l ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszar├│w wiejskich z udzia┼éem ┼Ťrodk├│w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar├│w Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z p├│┼║n. zm.), Strony postanawiaj─ů, co nast─Öpuje:

1. Beneficjentowi zostaje przyznana, na podstawie z┼éo┼╝onego wniosku o przyznanie pomocy oraz na warunkach okre┼Ťlonych w umowie, pomoc w wysoko┼Ťci 316 132,0 z┼é (s┼éownie z┼éotych: trzysta szesna┼Ťcie tysi─Öcy sto trzydzie┼Ťci dwa), jednak nie wi─Öcej ni┼╝ 75,0 % poniesionych koszt├│w kwalifikowalnych operacji.

2. Samorz─ůd Wojew├│dztwa na warunkach okre┼Ťlonych w umowie oraz na podstawie z┼éo┼╝onego wniosku o p┼éatno┼Ť─ç zatwierdza kwot─Ö do wyp┼éaty, kt├│ra nie mo┼╝e by─ç wy┼╝sza ni┼╝ kwota okre┼Ťlona w ust. 1.
3. Pomoc będzie wypłacona przez Agencję jednorazowo.

Prace remontowe Gminnego O┼Ťrodka Kultury w Grabowcu. Foto. Tadeusz Halicki


Budowa przydomowych oczyszczalni ┼Ťciek├│w z towarzysz─ůc─ů infrastruktur─ů w miejscowo┼Ťciach Ornatowice i Szystowice, gmina Grabowiec.

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy z┼éo┼╝ony w ramach dzia┼éania 321 "Podstawowe us┼éugi dla gospodarki i ludno┼Ťci wiejskiej obj─Ötego PROW na lata 2007-2013", z┼éo┼╝ony w Urz─Ödzie Marsza┼ékowskim w dniu 04.06.2009. zosta┼é rozpatrzony pozytywnie.
Gminie Grabowiec zostaje przyznana na podstawie z┼éo┼╝onego wniosku, pomoc w wysoko┼Ťci 282 421 z┼é (s┼éownie z┼éotych: dwie┼Ťcie osiemdziesi─ůt dwa tysi─ůce czterysta dwadzie┼Ťcia jeden), jednak nie wi─Öcej ni┼╝ 75 % poniesionych koszt├│w kwalifikowalnych operacji.
--------------------------------------------------------------------------------------


Po zakończeniu postępowania przetargowego została zawarta umowa:

UMOWA o PRZYZNANIE POMOCY NR 00160- 6921-UM0300058/09
W RAMACH DZIA┼üANIA ÔÇ×PODSTAWOWE US┼üUGI DLA GOSPODARKI I LUDNO┼ÜCI WIEJSKIEJ"
OBJ─śTEGO PROW NA LATA 2007-2013 zawarta w dniu 28 grudnia 2009 r. w Lublinie
pomi─Ödzy : Samorz─ůdem Wojew├│dztwa Lubelskiego z siedzib─ů w Lublinie; ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin reprezentowanym przez:
1) Sławomira Sosnowskiego - Wicemarszałka Województwa,
2) Jacka Sobczaka - Wicemarszałka Województwa,
a
Gmin─ů Grabowiec z siedzib─ů w ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec, NIP 9222942983, REGON1 950368492
zwanym(-─ů) dalej ÔÇ×Beneficjentem", reprezentowanym(-─ů) przez: Zdzis┼éawa Koszela - W├│jta Gminy
Na podstawie art. 22 ust.l ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszar├│w wiejskich z udzia┼éem ┼Ťrodk├│w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar├│w Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z p├│┼║n. zm.), Strony postanawiaj─ů, co nast─Öpuje:
Beneficjent zobowi─ůzuje si─Ö do realizacji operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ┼Ťciek├│w z towarzysz─ůc─ů infrastruktur─ů w miejscowo┼Ťciach Ornatowice i Szystowice, gmina Grabowiec.

W wyniku realizacji operacji osi─ůgni─Öty zostanie nast─Öpuj─ůcy cel: Rozbudowa infrastruktury technicznej zwi─ůzanej z gospodark─ů wodno-┼Ťciekow─ů, poprzez budow─Ö 30 przydomowych oczyszczalni ┼Ťciek├│w, maj─ůca na celu popraw─Ö warunk├│w ┼╝ycia mieszka┼äc├│w.

Operacja zostanie zrealizowana w: wojew├│dztwie lubelskim, powiat zamojski, gmina Grabowiec, 22-425 Grabowiec, miejscowo┼Ť─ç Ornatowice 40/2, 78, 45, 548/1, 1032/1, 1040/2, 287, 294, 295, 297/2, 298, 49, 297/1, 47, 73/1, 73/2, 536/1, 304, 520, 313/2, 1039/2, 1016/2, 1017, 70/3, 63, 10/2, 60, 1042/4, 1019, 310/2, 306, 53/2, Szystowice 10, 13, 14.

Beneficjentowi zostaje przyznana, na podstawie z┼éo┼╝onego wniosku o przyznanie pomocy oraz na warunkach okre┼Ťlonych w umowie, pomoc w wysoko┼Ťci 282 421 z┼é (s┼éownie z┼éotych: dwie┼Ťcie osiemdziesi─ůt dwa tysi─ůce czterysta dwadzie┼Ťcia jeden), jednak nie wi─Öcej ni┼╝ 75 % poniesionych koszt├│w kwalifikowalnych operacji.


Protokół odbioru końcowego 30 oczyszczalni i przekazania do eksploatacji - z dnia 5 sierpnia 2010 r.


Jedna z 30 przydomowych oczyszczalni ┼Ťciek├│w w Ornatowicach.
FINANSE GMINY
Bud┼╝et Gminy
WPF
Maj─ůtek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarz─ůdzenia W├│jta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osi─ůgni─Öte wska┼║niki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie odbierania odpad├│w komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nab├│r pracownik├│w
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorz─ůdowe
Kodeks post─Öp. admistr.
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
O┼Ťwiadczenia za 2008
O┼Ťwiadczenia za 2009
O┼Ťwiadczenia za 2010
O┼Ťwiadczenia za 2011
O┼Ťwiadczenia za 2012
O┼Ťwiadczenia za 2013
O┼Ťwiadczenia za 2014
O┼Ťwiadczenia za 2015
O┼Ťwiadczenia za 2016
O┼Ťwiadczenia za 2017
O┼Ťwiadczenia za 2018
O┼Ťwiadczenia za 2019

DO POBRANIA
O┼Ťwiadczenie - RADNY doc
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE pdf
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorz─ůdowe 2018
Samorz─ůdowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorz─ůdowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupe┼éniaj─ůce-2012
Uzupe┼éniaj─ůce-2013
Eurowybory -2014
Samorz─ůdowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorz─ůdowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Akt├│w Prawnych
---------------------------
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urz─Ödowy Wojew├│dztwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz─?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05