2,811,428 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje og├│lne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorz─ůdowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowo┼Ťci
Regulamin utrz.czysto┼Ťci
Program ochr.┼Ťrodowiska
Strategia rozwi─ůzywania problem├│w spo┼éecznych
Program wsp├│┼épracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarz─ůdowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwi─ůzywania problem├│w alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ┼Ťciekowej
Sołtysi
Ochotnicze Stra┼╝e Po┼╝arne
Wsp├│lnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarz─ůdzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodnicz─ůcy i zast─Öpca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZ─äD GMINY
Dane teleadresowe
W├│jt Gminy
Zast─Öpca W├│jt Gminy
Skarbnik Gminy
Urz─ůd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny O┼Ťrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZ─śDY


Urz─ůd Marsza┼ékowski

Lubelski Urz─ůd Wojew├│dzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamo┼Ťciu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewn─Ötrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
ZADANIA PUBLICZNE

┬áZadania publiczne wykonywane s─ů przez Gmin─Ö na podstawie przepis├│w ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz─ůdzie gminnym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) we w┼éasnym imieniu i na w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç.

Do zakresu dzia┼éania Gminy nale┼╝─ů wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrze┼╝one ustawami na rzecz innych podmiot├│w.

Wed┼éug przepis├│w cytowanej ustawy zadania samorz─ůdu dziel─ů si─Ö na zadania w┼éasne i zadania zlecone.

ZADANIA WŁASNE GMINY GRABOWIEC

┬á┬á Do zakresu dzia┼éania gminy nale┼╝─ů wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrze┼╝one ustawami na rzecz innych podmiot├│w.
Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty .

┬áW szczeg├│lno┼Ťci zadania w┼éasne obejmuj─ů sprawy:
1) ┼éadu przestrzennego, gospodarki nieruchomo┼Ťciami, ochrony ┼Ťrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dr├│g, ulic, most├│w, plac├│w oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci─ůg├│w i zaopatrzenia w wod─Ö, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ┼Ťciek├│w komunalnych, utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku oraz urz─ůdze┼ä sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpad├│w komunalnych, zaopatrzenia w energi─Ö elektryczn─ů i ciepln─ů oraz gaz, (Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ┼Ťciek├│w), (Szczeg├│┼éowe zasady utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku na terenie Gminy)
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo┼éecznej, w tym o┼Ťrodk├│w i zak┼éad├│w opieku┼äczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej.
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych plac├│wek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym teren├│w rekreacyjnych i urz─ůdze┼ä sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz─ůdku publicznego i bezpiecze┼ästwa obywateli oraz ochrony przeciwpo┼╝arowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposa┼╝enia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, (Program poprawy bezpiecze┼ästwa na terenie Gminy)
15) Utrzymania gminnych obiekt├│w i urz─ůdze┼ä u┼╝yteczno┼Ťci publicznej oraz obiekt├│w administracyjnych, (Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy)
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci─ů┼╝y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz─ůdowej,
18) promocji gminy,
19) wsp├│┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi,
20) wsp├│┼épracy ze spo┼éeczno┼Ťciami lokalnymi i regionalnymi innych pa┼ästw.

ZADANIA ZLECONE

- Zadania wykonywane przez Urz─ůd Stanu Cywilnego;
- obrona cywilna;
- sprawy wojskowo - obronne;
- dowody osobiste;
- ewidencja ludno┼Ťci;
- ewidencja podmiot├│w gospodarczych;
- zezwolenia na sprzeda┼╝ napoj├│w alkoholowych;
- gospodarka wodna;
- opieka nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi;
- ochrona grunt├│w rolnych i le┼Ťnych, rekultywacja teren├│w;
- ochrona d├│br kultury;
- współdziałanie z Krajowym Biurem Wyborczym;

FINANSE GMINY
Bud┼╝et Gminy
WPF
Maj─ůtek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarz─ůdzenia W├│jta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osi─ůgni─Öte wska┼║niki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie odbierania odpad├│w komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nab├│r pracownik├│w
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorz─ůdowe
Kodeks post─Öp. admistr.
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
O┼Ťwiadczenia za 2008
O┼Ťwiadczenia za 2009
O┼Ťwiadczenia za 2010
O┼Ťwiadczenia za 2011
O┼Ťwiadczenia za 2012
O┼Ťwiadczenia za 2013
O┼Ťwiadczenia za 2014
O┼Ťwiadczenia za 2015
O┼Ťwiadczenia za 2016
O┼Ťwiadczenia za 2017
O┼Ťwiadczenia za 2018
O┼Ťwiadczenia za 2019

DO POBRANIA
O┼Ťwiadczenie - RADNY doc
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE pdf
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorz─ůdowe 2018
Samorz─ůdowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorz─ůdowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupe┼éniaj─ůce-2012
Uzupe┼éniaj─ůce-2013
Eurowybory -2014
Samorz─ůdowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorz─ůdowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Akt├│w Prawnych
---------------------------
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urz─Ödowy Wojew├│dztwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz─?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.04