1,625,758 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
URZĘDY


Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
Urząd Marszałkowski
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Informacje ogólne

GMINA GRABOWIEC
Rodzaj gminy wiejska
Charakter gminy rolnicza
Położenie woj. lubelskie, pow. zamojski
Powierzchnia 128.9 km kw. (12888 ha)
Liczba ludności 4724 (31.12.2009)
Liczba sołectw 24
Siedziba Urzędu Gminy Rynek 3, 22-425 Grabowiec
Godziny pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 715 do 1515 w soboty nieczynny

Telefon 084 651-24-74 - więcej >>
Fax 084 651-24-74
E-mail gmina@grabowiec.pl,
sekretariat@grabowiec.pl

WWW http://www.grabowiec.pl/
NIP Gminy 922-29-42-983 (data nadania 06.01.2010)
NIP Urzędu Gminy 919-10-02-516
Regon Gminy 950368492 (Data nadania 05.03.2008)
Regon - Urząd Gminy 000540564
Kod terytorialny 0620022
Konto bankowe 35 9644 1020 2006 2000 2512 0023 w PBS Zamość  Oddział Grabowiec
Przewodniczący Rady Gminy Agnieszka Rachańska
ra
dagminy@grabowiec.pl
tel. 84-651-24-74 w. 38
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusz Halicki
radagminy@grabowiec.pl
tel. 84-651-24-74 w.38
Wójt Gminy

Waldemar Greniuk

tel. 84 651-24-74 w.39

tel. komórkowy: 502 646 294

Sekretarz Gminy

Tomasz Mołczan

gmina@grabowiec.pl

tel. 84 651-24-74 w 45

Skarbnik Gminy Małgorzata Surma
skarbnik@grabowiec.pl

tel. 651-24-61

Kierownik USC Barbara Sitarz
usc@grabowiec.pl

tel 084 651-24-44 lub 651-24-74 w 32
Telefony alarmowe 
do ochotniczych straży pożarnych
na terenie Gminy

OSP Grabowiec - 502-290-457

OSP - Grabowiec-Góra - 502-290-458
OSP - Ornatowice 502-290-461

OSP - Tuczępy - 501-766-033


Aktualizowano - 14.12.2010 r.

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Wykonanie budżetu
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia o wyniku 2017

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY pdf
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.12