2,087,398 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
ZARZĄDZENIA WÓJTA


2017

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Grabowcu na 2017 rok
ZARZĄDZENIE NR 16/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu
ZARZĄDZENIE NR 15/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.
ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Grabowcu na 2017 rok
ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w GrabowcuZARZĄDZENIE NR 11/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu za 2016 rokZARZĄDZENIE NR 10/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu za 2016 rokZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Grabowcu na 2017 rokZARZĄDZENIE NR 8/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok
ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grabowiec za 2016 rokZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian planu finansowego Urzędu Gminy w Grabowcu na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie "Planu działania obrony cywilnej Gminy Grabowiec na 2017 rok"
ZARZĄDZENIE NR 4/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 23 stycznia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Henrykówka na terenie gminy Grabowiec.
ZARZĄDZENIE NR 3/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej.
ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 02 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia stawek za najem i dierżawę powierzchni budynków, lokali użytkowych, pomieszczeń i działek stanowiących własność Gminy Grabowiec.

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 02 stycznia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Grabowcu na 2017 rok.
ZARZĄDZENIE NR 41/2016 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectwa na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Tuczępy i Sołectwo Ostków.2015.01.02

 

Zarządzenie Nr 1/2015
Wójta Gminy Grabowiec
z dnia 2 stycznia 2015 roku.

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Grabowiec na kadencję 2015-2019


2014


2014.08.26

ZARZĄDZENIE NR 30/2014
Wójta Gminy Grabowiec z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Bereść na terenie gminy Grabowiec.


2014.06.11

ZARZĄDZENIE NR 21/2014
Wójta Gminy Grabowiecz dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Ornatowice na terenie gminy Grabowiec.

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.04