2,810,552 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
ZARZĄDZENIA WÓJTA2019
ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  31 maja 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 8/2019 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  12 marca 2019 r.
2018ZARZĄDZENIE NR 65/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  29 listopada 2018 r.ZARZĄDZENIE NR 64/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  16 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  16 listopada 2018 r.ZARZĄDZENIE NR 60/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  14 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  07 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  07 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  18 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  25 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  18 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  09 października 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  09 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  09 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  08 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  05 października 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  05 października 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 48/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  28 września 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 47/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  21 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  21 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  12 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  11 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  11 września 2018 r.ZARZĄDZENIE NR 41/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  23 sierpnia 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  23 sierpnia 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 36/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  20 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  08 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  06 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  31 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  26 lipca 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  24 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  24 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  09 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  09 lipca 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 27/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  09 lipca 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 26/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  28 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  28 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  28 czerwca 2018 r.ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  25 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  28 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  25 maja 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 20/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  16 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  10 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  10 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  23 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  23 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  16 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  05 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  05 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 14 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 13 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 13 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 13 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 22 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 17 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 02 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 02 stycznia 2018 r.ZARZĄDZENIE NR 57/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 20 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 19 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 14 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 30 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 30 listopada 2017 r.


ZARZĄDZENIE NR 49/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 30 listopada 2017 r.


ZARZĄDZENIE NR 48/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 23 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 47/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 21 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 16 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 16 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 02 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 41/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 października 2017 r.


ZARZĄDZENIE NR 39/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 05 października 2017 r.


ZARZĄDZENIE NR 38/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 29 września 2017 r.


ZARZĄDZENIE NR 37/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 29 września 2017 r.


ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 18 września 2017 r.


ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 06 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 06 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 1 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 1 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 28 sierpnia 2017 r.


ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 08 sierpnia 2017 r.


ZARZĄDZENIE NR 27/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 08 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 07 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 24 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 24 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 3 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 3 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 30 czerwca 2017 r.


ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 27 czerwca 2017 r.

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05