2,878,021 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
NABÓR PRACOWNIKÓW

Ogłoszenia archiwalne >>


OGŁOSZENIA O NABORZE PRACOWNIKÓW


Wójt Gminy Grabowiec
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Grabowiec
ul. Rynek 3
22-425 Grabowiec
Stanowisko ds. inwestycji, infrastruktury i zamówień publicznych

Informacja o wynikach naboru
Urząd Gminy Grabowiec
ul. Rynek 3
22-425 Grabowiec
Stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej, pożarnictwa


Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko pracy został wybrany Pan Artur Bobczuk zamieszkały w Zamościu.

Uzasadnienie wyboru:

Pan Artur Bobczuk spełnił niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze. Posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do prawidłowej realizacji zadań oraz w rozmowie kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą.

 

Wójt Gminy

Grabowiec

Waldemar Greniuk


Lista
kandydatów spełniających wymagania formalne w ramach naboru na stanowisko pracy ds. wojskowych, obrony cywilnej, pożarnictwa w Urzędzie Gminy Grabowiec.

Pełna treść >> - plik.pdfWójt Gminy Grabowiec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Grabowiec
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Grabowiec /pokój nr 14/ lub wysłać na adres:
Urząd Gminy Grabowiec
ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec
z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej pożarnictwa"

Druk kwestionariusza można otrzymać w Urzędzie Gminy /pok.nr 14/ lub pobrać ze strony internetowej:

Termin składania dokumnetów upływa w dniu 11 grudnia 2015 roku do godziny 15.15


Wójt Gminy Grabowiec 
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Grabowiec - stanowisko ds. finansowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Grabowiec /pokój nr 14/ lub wysłać na adres: Urząd Gminy Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. finansowych”
Druk kwestionariusza można otrzymać w Urzędzie Gminy /pok. nr 14/ lub pobrać ze strony internetowej www.grabowiec.pl/bip 1

Termin składania w/w dokumentów upływa w dniu 26 września 2011 roku do godziny 15.15.

Pełna treść ogłoszenia >> - plik pdf


Grabowiec, dn. 28.09.2011 r.

Informacja Wójta Gminy Grabowiec o wynikach naboru na stanowisko ds. finansowych w Urzędzie Gminy Grabowiec.

Informuję, że wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Hołubowicz zam. Szystowice gm. Grabowiec.
Uzasadnienie:
Pani Agnieszka Hołubowicz złożyła wszystkie niezbędne dokumenty aplikacyjne i spełnia kryteria określone w treści naboru.

Podpisał: Tadeusz Goździejewski - wójt


Grabowiec, dn. 22.09.2011 r.

Informacja  Wójta Gminy Grabowiec o wynikach naboru na stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i pożarnictwa  w Urzędzie Gminy Grabowiec.

Informuję, że wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Jarosław Morelewski zam. Zamość.
Uzasadnienie:
Pan Jarosław Morelewski złożył wszystkie niezbędne dokumenty aplikacyjne i spełnia kryteria określone w treści naboru.

Podpisał: Tadeusz Goździejewski - wójt


14.09.2011

Wójt Gminy Grabowiec
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Grabowiec - stanowisko ds. finansowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Grabowiec /pokój nr 14/ lub wysłać na adres: Urząd Gminy Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. finansowych”
Druk kwestionariusza można otrzymać w Urzędzie Gminy /pok. nr 14/ lub pobrać ze strony internetowej www.grabowiec.pl/bip 1

Termin składania w/w dokumentów upływa w dniu 26 września 2011 roku do godziny 15.15.

Pełna treść ogłoszenia >> - plik pdf


26.08.2011

Wójt Gminy Grabowiec ogłasza nabór na stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i pożarnictwa w Urzędzie Gminy Grabowiec

Druk kwestionariusza można otrzymać w Urzędzie Gminy /pok. nr 14/ lub pobrać ze strony internetowej www.grabowiec.pl/bip 1

Termin składania w/w dokumentów upływa w dniu 6 września 2011 roku do godziny 15.15.

Treść ogłoszenia - plik pdf


Grabowiec, dn. 17.08.2011 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy Grabowiec.

Informuję, że wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Rafał Kodeniec zam. Grabowiec.
Uzasadnienie:
Pan Rafał Kodeniec ukończył studia wyższe na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym o kierunku ochrona środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, złożył wszystkie niezbędne dokumenty aplikacyjne i spełnia kryteria określone w treści naboru.
Podpisał: Tadeusz Goździejewski - Wójt Gminy

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05