2,779,440 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
SOŁTYSI

articles: soltys.jpg

 

 

 

 

Kadencja 2014-2018

sołtysów w gminie Grabowiec woj. lubelskie
w kadencji 2014-2018
 1. Malinowsk Robert - Bereść        (Radomski Marek 2014-2015)
 2. Swat Marcin - Bronisławka
 3. Łatka Zbigniew - Cieszyn
 4. Bałanda Ewa - Czechówka
 5. Czerwonka Zbigniew - Dańczypol
 6. Bucior Czesław - Grabowczyk
 7. Kodeniec Rafał - Grabowiec
 8. Surma Marian - Grabowiec Góra
 9. Grabarczuk Monika - Hołużne
 10. Kołtun Łukasz - Henrykówka         (Referda Grzegorz 2014-2017)
 11. Psztyć Anna - Majdan Tuczępski
 12. Wójciuk Zbigniew - Ornatowice
 13. Małyszka Andrzej - Ornatowice Kolonia
 14. Kaspruk Urszula - Rogów
 15. Tryniecki Janusz - Siedlisko
 16. Kuropatnicki Jerzy - Skibice
 17. Luchowski Edward - Skomorochy Duże
 18. Robaczyńska Beata - Skomorochy Małe
 19. Jaroszyński Krzysztof - Szystowice         (Sawulak Wacław+ 2014-2015)
 20. Jabłońska Jolanta - Szczelatyn
 21. Żółkiewska Wiesława - Tuczępy
 22. Panas Jan - Wólka Tuczępska
 23. Konaszczuk Renata - Wolica Uchańska
 24. Jabłoński Emil - Żurawlów
21.02.2007 r.
20 lutego br. zakończyły się zebrania wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi. Na 24 sołectwa w 7 sołectwach uczestnicy zebrania dokonali zmian w obsadzie funkcji sołtysa w kadencji 2007 - 2010.   ZARZĄDZENIE Nr 1 /07 WÓJTA GMINY GRABOWIEC z dnia 17 stycznia 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Grabowiec na kadencję 2007 - 2010.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy o z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
i § 19 Statutu Sołectw przyjętych Uchwałą Nr IX/50/03 Rady Gminy Grabowiec z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym gminy Grabowiec zarządzam co następuje :

§ 1
Przeprowadzić wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach powołanych na terenie gminy Grabowiec .

§ 2
Wybory przeprowadzone zostaną w okresie od 30 stycznia 2007 r.
do 20 lutego 2007 r.( zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia ) .
§ 3
Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podjęcia .

Zdzisław Koszel - Wójt Gminy


WYKAZ SOŁTYSÓW W GMINIE GRABOWIEC 
kadencja 2007 - 2010


Stan na 15.10.2009

Lp.

Nazwisko i Imię

Sołectwo

1.

Radomski Marek

Bereść

2.

Łatka Zbigniew

Cieszyn

3.

Konaszczuk Leszek*
Konaszczuk Renata

Wolica Uchańska

4.

Moskwa Leszek

Majdan Tuczępski

5.

Referda Grzegorz

Henrykówka

6.

Bałanda Ewa

Czechówka

7.

Bucior Czesław

Grabowczyk

8.

Winiarska Katarzyna

Bronisławka

9.

Buczak Marian

Szystowice

10.

Jabłoński Mieczysław

Hołużne

11.

Małyszka Andrzej

Kol. Ornatowice

12.

Jabłońska Jolanta

Szczelatyn

13.

Kuropatnicki Jerzy

Skibice

14.

Tryniecki Janusz

Siedlisko

15.

Żółkiewski Andrzej

Tuczępy

16.

Zarek Zenon

Skomorochy Małe

17.

Chilewicz Mikołaj

Rogów

18.

Surma Marian

Grabowiec - Góra

19.

Badach Kazimierz

Skomorochy Duże

20.

Wajler Bronisław

Żurawlów

21.

Świętoniewski Jan

Wólka Tuczępska

22.

Boczkowska Teresa*
Być Wiesław

Grabowiec

23.

Wójciuk Tadeusz

Ornatowice

24.

Szady Teresa

Dańczypol

*12.08.2009
W dniu 7 sierpnia 2009 r w wieku 54 lat zmarł Leszek Konaszczuk. Pogrzeb odbył się 11 sierpnia 2009 r.
Leszek Konaszczuk był sołtysem wsi Wolica Uchańska i naczelnikiem OSP Wolica Uchańska. Sołtysa i strażaka pożegnali: Wójt Gminy Zdzisław Koszel, druhowie strażacy z pocztami sztandarowymi, sołtysi i liczni mieszkańcy wsi Wolica Uchańska.

*08.01.2010
W dniu 08 stycznia 2010 r. Teresa Boczkowska złożyła rezygnację z funkcji sołtysa Grabowca. Była sołtysem od 1982 r, bez mała 7 kadencji.
Zebranie wiejskie w dniu 8.01.2010 r. zdecydowało o wyborze Wiesława Być.

Fotoreportaż z wyborów >>

SOŁTYSI W KADENCJI 2003 - 2007 >>

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05