2,810,535 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Uzyskane dotacje i dopłaty

Rok 2003

Dotacjęa z Urzędu Marszałkowskiego do budowę drogi Szystowice – Henrykówka - Bereść  w kwocie 50 000,00 zł.
Pozyskano 170 m2  kostki brukowej z Zarządu Dróg Powiatowych na budowę  chodników w Grabowcu.


Rok -  2004 rok

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na budowę drogi Szystowice – Henrykówka – Bereść w kwocie - 30 000 zł.
Pozyskano 200 m2 kostki brukowej z Zarządu Dróg Powiatowych do budowy chodników przy ulicach w Grabowcu (w ciągach dróg powiatowych).


Rok 2005

Pozyskano 300 m2 kostki brukowej z Zarządu Dróg Powiatowych na chodniki przy ul. Wojsławskiej  z tego w 2005 r.  wykonano 215 mb.
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi Szystowice – Henrykówka – Bereść w kwocie 30 000 zł.

Budowa hali sportowej w Grabowcu,
Ogólny koszt budowy hali wyniósł  - 2 785 998 zł
w tym:
-         środki własne     -      58,7 %   -          1 636 498 zł
-         dotacje Starostwa   -                             541 500 zł
-         środki  jawne Wójta -                                8 000 zł
-         środki Funduszu Kultury Fizycznej -         600 000 zł
Ogółem dofinansowanie z zewnątrz wyniosło - 1 149 500 zł  tj. 41,3 %.


Rok 2008

Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki FORD dla OSP w Grabowcu – koszt – 129 800,00 zł w tym 50 000 dofinansowania z Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie.


Rok 2009

Dofinansowanie na realizację projektu "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury"
Gmina Grabowiec na wniosek złożony w dniu 03.03.2009 r. do Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w ramach Działania "Odnowa i Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013", otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Grabowiec". Kwota środków przyznanej pomocy wynosi 288 164,00 zł na poziomie 75% współfinansowania operacji.


Dofinansowanie drogi gminnej w Cieszynie

Informuję, iż na podstawie Uchwały Nr CCLVIII/3303/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 września 2009 r., wniosek nr 01/09-WND RPLU.05.02.00-06-014/09 pt. Budowa drogi gminnej nr 110272L w miejscowości Cieszy/ został wybrany do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej V: Transport, Działania 5.1 Lokalny układ transportowy, Typ projektów: Drogi gminne RPO WL na lata 2007 - 2013 Kwota dofinansowania wynosi 1 708 444,44 zł i stanowi 50 % kosztów kwalifikowanycl projektu.


Dotacje do zakupu używanego samochodu gaśniczego marki Mercedes Benz typ 1428 AF dla OSP Grabowiec-Góra.

Całkowity koszt zakupu - 135 000,00 zł.
Dotacje: Gmina Grabowiec - 65 000,00 zł
Wspólnota Gruntowa Grabowca-Góry - 30 000,00 zł,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 30 000,00 zł,
Województwo Lubelskie - Urząd Marszałkowski - 10 000,00
Łącznie dotacja - 70 000,00 zł

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05