2,160,784 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
OBWIESZCZENIE STAROSTY ZAMOJSKIEGO

4.04.2018

Obwieszczenie Starosty Zamojskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej nr 110274L w miejscowości Tuczępy o długości 2,05 km od km 0+000 do km 2+049,66.


 


 

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% } a:link { so-language: zxx }
Uwaga!
Państwowa Komisja Wyborcza przedłużyła termin zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego do 6 kwietnia 2018 r.

Porządek Obrad XXX Sesji Rady Gminy Grabowiec
Porządek Obrad XXX Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 22 marca 2018 r. (godzina 9.00)
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grabowiec


OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO


OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim


W Grabowcu powstał plac zabaw z urządzeniami siłowni zewnętrznej

01.12.2017 r.

 


Gmina Grabowiec zrealizowała w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, inwestycję pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowiec”. Plac zabaw powstał przy skrzyżowaniu ulic Wojsławskiej i Wesołej. Koszty całkowite realizacji projektu wyniosły 72.740,22 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynieść ma 39.281,00 zł.

 

GaleriaINFORMACJA
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na „Dowóz uczniów
niepełnosprawnych z terenu Gminy Grabowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno
- Edukacyjno – Wychowawczego oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego, do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Krok za
krokiem” w Zamościu”

INFORMACJA


Wójt Gminy Grabowiec

OGŁASZA

II przetarg ustny ograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Wójt Gminy Grabowiec

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Porządek Obrad XXIX


Porządek Obrad XXIX Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 29 grudnia 2017 r. (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Grabowiec

Porządek Obrad XXVII


Porządek Obrad XXVII Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 26 października 2017 r. (godzina 9.00)
w Urzędzie Gminy Grabowiec

Porządek Obrad XXVI

Porządek Obrad XXVI Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 12 października 2017 r. (godzina 9.00)
w Urzędzie Gminy Grabowiec


Porządek Obrad XXV
Porządek Obrad XXV Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 25 sierpnia 2017 r. (godzina 9.00)
w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu

Ogłoszenie


Wójt Gminy Grabowiec

OGŁASZA

przetarg ustny ograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

KOMUNIKAT


Dzień 21 czerwca 2017 r. (środa), będzie dniem otwartym w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu, w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorzadowych w 2018 roku. Konsultacje będą prowadzone w godzinach od 9.00 do 15.00, w siedzibie Delegatury KBW w Zamościu: ul. Partyzantów 3, p. 230, 22-400 Zamość, tel. 84 638 47 03 (budynek Delegatury Lubleskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Zachęcamy wwszystkich wyborców do włączenia się w proces tworzenia kart wyborczych i aktywnego udziału w konsultacjach.


Delegatura KBW

w Zamości


Porządek Obrad XXIV Sesji Rady Gminy Grabowiec

Porządek Obrad XXIV Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 27 czerwca 2017 r. (godzina 9.00)


Porządek Obrad XXIII Sesji Rady Gminy Grabowiec w dniu 26 maja 2017 r. (godzina 900)

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zapytania i interpelacje.

5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

6. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności między sesjami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

9. Sprawy bieżące:

– przywrócenie Posterunku Energetycznego w Grabowcu.

10. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.

11. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Grabowiec.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

24.04.2017 r.

 

WÓJT GMINY GRABOWIEC

ogłasza konkurs na stanowiska dyrektora

Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

 


Porządek Obrad XXI Sesji Rady Gminy Grabowiec

Porządek Obrad XXI  Sesji Rady Gminy Grabowiec w dniu 28 lutego 2017 r. (godzina 9.00)

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.45