1,835,933 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Porządek Obrad XIX Sesji Rady Gminy Grabowiec
Porządek Obrad XIX Sesji Rady Gminy Grabowiec w dniu 10 listopada 2016 r. godzina 9.00

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
Porządek Obrad XVIII Sesji Rady Gminy Grabowiec
Porządek Obrad XVIII  Sesji Rady Gminy Grabowiec w dniu 26 października 2016 r. godzina 9.00

Porządek Obrad XVII Sesji Rady Gminy Grabowiec
Porządek Obrad XVII Sesji Rady Gminy Grabowiec w dniu 23 września 2016 r. (godzina 9.00)

Porządek Obrad XVI Sesji Rady Gminy Grabowiec
Porządek Obrad XVI  Sesji Rady Gminy Grabowiec  w dniu  30 sierpnia  2016 r.  (godzina 9.00)

Wykaz nieruchomości z dnia 6 lipca 2016 r. przeznaczonych do dzierżawy
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Grabowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości z dnia 6 lipca 2016 r. przeznaczonych do sprzedaży
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Grabowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Obwieszczenie Starosty Zamojskiego
Porządek Obrad XV Sesji Rady Gminy Grabowiec
Porządek Obrad XV  Sesji Rady Gminy Grabowiec  w dniu  30 czerwca 2016 r.  godzina 9.00

Ogłoszenie

WÓJT GMINY GRABOWIEC
OGŁASZA
przetarg ustny ograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Porządek Obrad XIII Sesji Rady Gminy Grabowiec
Porządek Obrad XIII Sesji Rady Gminy Grabowiec w dniu 31 marca 2016 r. o godzinie 9.00

Porządek Obrad XII Sesji Rady Gminy Grabowiec
Porządek Obrad XII Sesji Rady Gminy Grabowiec w dniu 29 lutego 2016 r. o godzinie 9.00

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Grabowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Krok za krokiem” w Zamościu”
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru
Urząd Gminy Grabowiec
ul. Rynek 3
22-425 Grabowiec
Stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej, pożarnictwa


Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko pracy został wybrany Pan Artur Bobczuk zamieszkały w Zamościu.

Uzasadnienie wyboru:

Pan Artur Bobczuk spełnił niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze. Posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do prawidłowej realizacji zadań oraz w rozmowie kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą.

 

Wójt Gminy

Grabowiec

Waldemar Greniuk

OGŁOSZENIE

O otwartym konkursie ofert na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Grabowiec od Środka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem", do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Krok za krokiem"  w Zamościu.

Wójt Gminy Grabowiec Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Grabowiec
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Grabowiec /pokój nr 14/ lub wysłać na adres:
Urząd Gminy Grabowiec
ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec
z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej pożarnictwa"

Druk kwestionariusza można otrzymać w Urzędzie Gminy /pok.nr 14/ lub pobrać ze strony internetowej:

Termin składania dokumnetów upływa w dniu 11 grudnia 2015 roku do godziny 15.15

Porządek Obrad X Sesji Rady Gminy Grabowiec w dniu 12 listopad 2015 r. (godzina 9.00)
FINANSE GMINY
Budżet Gminy
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Wykonanie budżetu
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia o wyniku 2017

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY pdf
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.46