2,156,629 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Umowa na budowę drogi gminnej w Cieszynie podpisana
informacja

W dniu 11 marca 2010 r. Wójt i Skarbnik Gminy Grabowiec podpisali umowę z Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego w osobach:  - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego i  Członek Zarządu Województwa Lubelskiego - na budowę drogi gminnej nr 110272L w miejscowości Cieszyn.

Zmiana numeracji działek dla obrębu Grabowiec
informacjaInformuję, że w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz zmianą numeracji działek dla obrębu Grabowiec - Starostwo Powiatowe w Zamościu przekazało wypisy z rejestru gruntów oraz wykazy zmian gruntowych celem rozdania właścicielom działek.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2010 roku.
informacja

2010-01-13

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2010 roku.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
W terminie od 1 marca 2010 r. do 31 marca 2010 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta...

Kolektory słoneczne do podgrzewania wody.
informacjaInformuję mieszkańców Gminy Grabowiec o możliwości uzyskania dopłaty unijnej w wysokości do 85 % poniesionych kosztów instalacji kolektorów słonecznych.
Termin składania dokumentów przedłużono do 20 marca 2010 r.

Dokumenty do pobrania w plikach pdf:
Formularz deklaracji >>
Ankieta >>
Zebrania wiejskie w 2010
ogłoszenie

Zebrania wiejskie w br. odbędą się na terenie Gminy Grabowiec w okresie stycznia i lutego.

Tematyka zebrań dotyczy głównie:
- Dochodów Gminy i relizacji zadań gospodarczych w roku 2009
- Planowanego budżetu i zadań w 2010 r.
- Umów z ZGK w Zamosciu na wywóz śmieci.
Harmonogram i skrótowe omówienie w/w tematów >>

Wiesław Być sołtysem Grabowca
ogłoszenie

OGŁOSZENIE

08 stycznia 2010 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej tut. Urzędu Gminy odbyło się Zebranie Wiejskie dla wyboru Sołtysa Grabowca.

Fotoreportaż z wyborów >>

Zamknięte składowisko odpadów w Grabowcu
ogłoszenie

Ogłoszenie

Z dniem 01 stycznia 2010 roku zostało zamknięte składowisko odpadów w Grabowcu.

30 przydomowych oczyszczalni ścieków

Powstanie 30 przydomowych oczyszczalni ścieków z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowościach Ornatowice i Szystowice.

99 proc. działek w Geoportalu
informacja

Grabowiec, dnia 12-01-2010r.

99 proc. działek w Geoportalu
Główny Urząd Geodezji i Katastru poinformował o zakończeniu aktualizacji danych katastralnych stanowiących warstwę systemu geoportal.gov.pl. Obecnie zasięg przestrzenny usługi dostarczającej danych o charakterze katastralnym obejmuje ok. 99% powierzchni Polski.

Zmiana właściciela budynku Przychodni w Grabowcu
informacja

29 grudnia 2009 r. Starosta Powiatu Zamojskiego Henryk Matej i Wójt Gminy Grabowiec Zdzisław Koszel podpisali akt notarialny nr 5465/2009, na mocy którego  w trybie darowizny budynek Przychodni w Grabowcu (wraz z działką) stał się własnością Gminy Grabowiec.

Dowód osobisty bez opłat
informacja

Nie będziemy płacić za wydanie dowodu osobistego.

Od 1 stycznia 2010 r. nie będzie pobierana opłata za wydanie nowego dowodu osobistego lub jego wymianę.

Samochód pożarniczy dla OSP Grabowiec-Góra
informacja
16.12.2009
Dobiegły końca formalności z uzyskaniem dotacji do zakupu używanego samochodu gaśniczego marki Mercedes Benz typ 1428 AF dla OSP Grabowiec-Góra. Koszt zakupu - 135 000,00 zł.

Czytaj więcej
Informacja o zmianie kwoty zasiłku pogrzebowego
informacja

26.11.2009

Od 1 grudnia br. zmienia się kwota zasiłku pogrzebowego.Od 1 grudnia 2009 r. zasiłek pogrzebowy będzie ustalany od kwoty 3.113,86 zł, co oznacza jego zwiększenie o 64,76 zł.

http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabowiec
paragraf

Traci moc uchwała Nr XXVI/134/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku Rady Gminy Grabowiec w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabowiec.

Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego - 8.11.2009
new

 26 par obchodzi w tym roku jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
Uroczystość wręczenia medali prezydenckich „za długoletnie pożycie małżeńskie” odbędzie się 8 listopada 2009 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury po mszy św. o godz. 12°°

Dofinansowanie na realizację projektu "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury"

Gmina Grabowiec na wniosek złożony w dniu 03.03.2009 r. do Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w ramach Działania "Odnowa i Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013", otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Grabowiec". Kwota środków przyznanej pomocy wynosi 288 164,00 zł na poziomie 75% współfinansowania operacji.

Dofinansowanie drogi gminnej w Cieszynie

Informuję, iż na podstawie Uchwały Nr CCLVIII/3303/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 września 2009 r., wniosek nr 01/09-WND RPLU.05.02.00-06-014/09 pt. Budowa drogi gminnej nr 110272L w miejscowości Cieszy/ został wybrany do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej V: Transport, Działania 5.1 Lokalny układ transportowy, Typ projektów: Drogi gminne RPO WL na lata 2007 - 2013 Kwota dofinansowania wynosi 1 708 444,44 zł i stanowi 50 % kosztów kwalifikowanycl projektu.

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.64