1,969,665 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019
Minister Środowiska informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019, którego celem jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.
VIII sesja Rady Gminy
W dniu 18 czerwca 2015 roku o godz. 9:00 w małej sali Zespołu Szkół w Grabowcu odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Grabowiec z następującym porządkiem obrad...
31 grudnia 2015 roku upływa kadencja Ławników
Wójt Gminy Grabowiec informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 roku upływa kadencja Ławników w związku z powyższym przyjmujemy zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2016-2019...
ZARZĄDZENIE NR 24/2015
Zarządzenie Wójta Gminy Grabowiec z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Bereść na terenie gminy Grabowiec.
2015.05.27 - VII Sesja Rady Gminy
VII sesja Rady Gminy
W dniu 27 maja 2015 roku o godz. 9:00 w małej sali Zespołu Szkół w Grabowcu odbędzie się VII sesja Rady Gminy Grabowiec z następującym porządkiem obrad...
VI sesja Rady Gminy
W dniu 30 kwietnia 2015 roku o godz. 9:00 w sali konfrencyjnej tut. Urzędu Gminy odbędzie się VI sesja Rady Gminy Grabowiec z następującym porządkiem obrad...
Zarządzenie nr 13/2015
Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyboerczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Informacja o spisie wyborców
Informuje się, że został sporządzony spis wyborców osób uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRABOWIEC z dnia 25 marca 2015 roku
w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych...
V SESJA RADY GMINY (2015.03.25)
UCHWAŁA NR V/21/2015 RADY GMINY GRABOWIECRADY GMINY GRABOWIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018 w Gminie Grabowiec...
Podwórko NIVEA - Rodzinne miejsca zabaw - ZAGŁOSUJ
Już od lutego w Polsce zaczną powstawać niepowtarzalne place zabaw dla całej rodziny. W ten sposób marka NIVEA chce przekonać rodziców, że wspólne oglądanie telewizji czy granie na komputerze to nie najlepszy pomysł na spędzanie wolnego czasu razem.
V sesja Rady Gminy
W dniu 25 marca 2015 roku o godz. 9:00 w sali konfrencyjnej tut. Urzędu Gminy odbędzie się V sesja Rady Gminy Grabowiec z następującym porządkiem obrad...
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzialenie przedmiotu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego...

Mobilne Punkty Informacyjne
W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 2015
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...
Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do dzierżawy
Wójt Gminy Grabowiec informuje, że w Urzędzie Gminy Grabowiec zamieszczono wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargu ustnego ograniczonego.
FINANSE GMINY
Budżet Gminy
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.45