1,650,397 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
URZĘDY


Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
Urząd Marszałkowski
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Czym jest program pl.ID?
Program pl.ID to jeden z największych obecnie rządowych projektów w Polsce. Celem MSW jest budowa rozwiązań, które poprawią jakość życia Polaków w sferze usług obywatel – państwo. Program pl.ID zapewni szybką i sprawną obsługę obywatela i przedsiębiorcy podczas jego wizyty w urzędzie.
Spotkanie informacyjne
Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne organizowane w dwóch terminach: 3 i 4 marca 2015 r. Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2015 r
Ogłoszenie
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12.02.2015 do 06.03. 2015 r.
Informacja
10 maja 2015 roku odbędzie się IV Roztoczański Międzynarodowy Maraton Jaworów – Lubaczów, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie i Rejonowa Rada w Jaworowie. Maraton ma charakter międzynarodowy.
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Grabowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno Wychowawczego
Zarządzenie Nr 1/2015
Zarządzenie Nr 1/2015
Wójta Gminy Grabowiec
z dnia 2 stycznia 2015 roku.
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Grabowiec na kadencję 2015-2019
Ogłoszenie
Ogłoszenie o otwartym konkursie na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Grabowiec od Środka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wuchowawczego, do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem", do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Krok za krokiem" w Zamościu"
III sesja Rady Gminy Grabowiec
W dniu 30 grudnia 2014 roku o godz. 9:00 w sali konfrencyjnej tut. Urzędu Gminy odbędzie się III sesja Rady Gminy Grabowiec z następującym porządkiem obrad...
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej przez Gmin Grabowiec
Zawiadomienie
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
II sesja Rady Gminy Grabowiec
W dniu 5 grudnia 2014 roku o godz. 12:00 w sali konfrencyjnej tut. Urzędu Gminy odbędzie się II sesja Rady Gminy Grabowiec z następującym porządkiem obrad...
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE

z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego

I sesja Rady Gminy Grabowiec
W dniu 1 grudnia 2014 roku o godz. 12:00 w sali konfrencyjnej tut. Urzędu Gminy odbędzie się I sesja Rady Gminy Grabowiec z następującym porządkiem obrad...
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO
Wyciąg z obwieszczenia komisarza wyborczego w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego
KOMUNIKAT
Lubelski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Zachęca wszystkie Panie do wykonywania badań mammograficznych. Badanie skierowane jest do kobiet w grupie wiekowej 50-69 lat. Badania mammograficzne są bezpłatne, nie wymagają posiadania skierowania. Na badanie mammograficzne weź ze sobą dowód osobisty i aktualne ubezpieczenie.
Przetarg na oodbiór i zagospodarowanie odpadów
Przetarg na oodbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec.
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w LUBLINIE
Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 20 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.
FINANSE GMINY
Budżet Gminy
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Wykonanie budżetu
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia o wyniku 2017

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY pdf
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.59