OgŇāoszenia 2019
Dodane przez admin_ug dnia


26.07.2019

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowńô drogi gminnej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi ¬†700, 706, 737, 701, 719 i 107/3, poŇāoŇľonej ¬†w miejscowoŇõci BereŇõńá.

¬†¬†¬†¬†‚Äʬ†Zapytanie¬†ofertowe
¬†¬†¬†¬†‚Äʬ†Formularz¬†ofertowy
¬†¬†¬†¬†‚Äʬ†umowa¬†projekt


17.06.2019 r.
Dostawa pŇāyt drogowych i pŇāyt JOMB do wyznaczonych soŇāectw na terenie Gminy Grabowiec05.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczńÖce dostawy tŇāucznia drogowego frakcji 31,5-63 mm oraz kliŇĄca frakcji 4-31,5 mm do wyznaczonych soŇāectw na terenie Gminy Grabowiec
11.02.2019 r.
Przetarg nieograniczony na przebudowńô i termomodernizacjńô budynku OŇõrodka Zdrowia w miejscowoŇõci Grabowiec


¬†¬†¬†¬†‚Äʬ†OgŇāoszenie¬†o¬†zam√≥wieniu
¬†¬†¬†¬†‚Äʬ†SIWZ
¬†¬†¬†¬†‚Äʬ†ZaŇāńÖczniki¬†do¬†SIWZ:
    1. Formularz Oferty
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†‚Äʬ†ZaŇāńÖcznik¬†nr¬†1¬†do¬†Oferty
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†‚Äʬ†ZaŇāńÖcznik¬†nr¬†2¬†do¬†Oferty
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†‚Äʬ†ZaŇāńÖcznik¬†nr¬†3¬†do¬†Oferty
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†‚Äʬ†ZaŇāńÖcznik¬†nr¬†5¬†do¬†Oferty
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†‚Äʬ†ZaŇāńÖcznik¬†nr¬†6¬†do¬†Oferty
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†‚Äʬ†ZaŇāńÖcznik¬†nr¬†9¬†do¬†Oferty
    2. Umowa (projekt)
¬†¬†¬†¬†3.¬†Dokumenty¬†opisujńÖce¬†przedmiot¬†zam√≥wienia
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†‚Äʬ†Dokumenty¬†techniczna
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†‚Äʬ†Przedmiar¬†rob√≥t

26.02.2019 r.

Protok√≥Ňā z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zam√≥wieŇĄ Publicznych)