DŁUG PUBLICZNY
Dodane przez Administrator dnia

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKÓWA
w Lublinie
Zespół w Chełmie 
RIO-Ch-0033/18/09

Uchwała Nr 29/2009
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie opinii o mo┼╝liwo┼Ťci sfinansowania deficytu wyst─Öpuj─ůcego w projekcie uchwa┼éy bud┼╝etowej Gminy Grabowiec.

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pa┼║dziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z p├│┼║n.zm.) oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z p├│┼║n.zm.), Sk┼éad Orzekaj─ůcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w osobach:
1.┬áPrzewodnicz─ůcy - Gra┼╝yna Birnbach-Wachacka
2. Członkowie      - Piotr Prystupa - Urszula Tkaczuk

postanawia

pozytywnie zaopiniowa─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç┬á sfinansowania deficytu wyst─Öpuj─ůcego┬á w projekcie bud┼╝etu Gminy Grabowiec na 2010 rok.

Uzasadnienie

W├│jt Gminy Grabowiec przed┼éo┼╝y┼é Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie -zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p├│┼║n.zm.) oraz art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z p├│┼║n.zm.) projekt bud┼╝etu gminy wraz z obja┼Ťnieniami.
W projekcie bud┼╝etu ustalono dochody w kwocie 10.364.106,84 z┼é oraz wydatki w kwocie 14.492.691,84 z┼é. Deficyt bud┼╝etowy stosownie do przepis├│w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynosi zatem 4.128.585 z┼é. Jako ┼║r├│d┼éo pokrycia deficytu bud┼╝etowego wskazano w tre┼Ťci uchwa┼éy bud┼╝etowej przychody pochodz─ůce z po┼╝yczek d┼éugoterminowych w kwocie 2.884.585 z┼é oraz nadwy┼╝ki bud┼╝etu gminy z lat ubieg┼éych w kwocie 1.244.000 z┼é.
Z dokument├│w dotycz─ůcych gospodarki finansowej gminy wynika, ┼╝e planowane do zaci─ůgni─Öcia po┼╝yczki d┼éugoterminowe na pokrycie wyst─Öpuj─ůcego deficytu s─ů - w ┼Ťwietle obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa - mo┼╝liwe do zaci─ůgni─Öcia przez gmin─Ö i nie powinny powodowa─ç negatywnych skutk├│w dla realizacji bud┼╝etu i gospodarki finansowej gminy. Zdaniem Sk┼éadu Orzekaj─ůcego z analizy dokument├│w wynika tak┼╝e, ┼╝e gmina Grabowiec mo┼╝e posiada─ç nadwy┼╝k─Ö z lat ubieg┼éych we wskazanej kwocie.
Opinia niniejsza powinna by─ç opublikowana zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwały służy Wójtowi Gminy Grabowiec odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Przewodnicz─ůcy Sk┼éadu Orzekaj─ůcego
Gra┼╝yna Birnbach-Wachacka


Uchwała - plik pdf 709 MB

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Lublinie
Zespół w Chełmie
RIO-Ch-0034/18/09

Uchwała Nr 31/2009
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie opinii o prawid┼éowo┼Ťci prognozy kwoty d┼éugu przedstawionej przez Gmin─Ö Grabowiec.

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pa┼║dziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z p├│┼║n.zm.) oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z p├│┼║n.zm.), po rozpatrzeniu projektu bud┼╝etu gminy Grabowiec na 2010 rok wraz z obja┼Ťnieniami oraz prognozy ┼é─ůcznej kwoty d┼éugu na koniec roku bud┼╝etowego i lata nast─Öpne, wynikaj─ůcej z planowanych i zaci─ůgni─Ötych zobowi─ůza┼ä, Sk┼éad Orzekaj─ůcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w osobach:
1.┬áPrzewodnicz─ůcy - Gra┼╝yna Birnbach-Wachacka
2. Członkowie      - Piotr Piystupa - Urszula Tkaczuk

postanawia

pozytywnie zaopiniowa─ç prawid┼éowo┼Ť─ç prognozy d┼éugu na koniec roku bud┼╝etowego 2010 i lata nast─Öpne, wynikaj─ůcej z planowanych i zaci─ůgni─Ötych zobowi─ůza┼ä.
Uzasadnienie

W├│jt Gminy Grabowiec przed┼éo┼╝y┼é Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie -zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p├│┼║n.zm.) oraz art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z p├│┼║n.zm.) projekt bud┼╝etu gminy na 2010 rok wraz z obja┼Ťnieniami oraz prognoz─Ö ┼é─ůcznej kwoty d┼éugu na koniec roku bud┼╝etowego i lata nast─Öpne, wynikaj─ůcej z planowanych i zaci─ůgni─Ötych zobowi─ůza┼ä.
Sk┼éad Orzekaj─ůcy stwierdzi┼é, ┼╝e z do┼é─ůczonej do projektu bud┼╝etu prognozy ┼é─ůcznej kwoty d┼éugu na koniec roku bud┼╝etowego i lata nast─Öpne, wynikaj─ůcej z planowanych i zaci─ůgni─Ötych zobowi─ůza┼ä, wynika, ┼╝e wska┼║nik obs┼éugi zad┼éu┼╝enia (kwota rat i odsetek od kredyt├│w i po┼╝yczek do dochod├│w bud┼╝etu) nie przekroczy 15% planowanych dochod├│w bud┼╝etu i nie b─Öd─ů tym samym naruszone przepisy art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. ┼ü─ůczna kwota d┼éugu gminy na koniec roku bud┼╝etowego i lata nast─Öpne nie przekroczy 60% dochod├│w bud┼╝etu, zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych.
Opinia niniejsza powinna by─ç opublikowana zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwały służy Wójtowi Gminy Grabowiec odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Przewodnicz─ůcy Sk┼éadu Orzekaj─ůcego
Gra┼╝yna Birnbach-Wachacka

Uchwała - plik pdf >>662 MB