Wykaz nieruchomości z dnia 6 lipca 2016 r. przeznaczonych do sprzedaży
Dodane przez admin_ug dnia
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Grabowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży