ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GRABOWIEC
Dodane przez admin_ug dnia

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectwa na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Tuczępy i Sołectwo Ostków.