Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 7 grudnia 2016 roku
Dodane przez admin_ug dnia

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej przez Gminę Grabowiec


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grabowiec