Zarządzenie Nr 4/2017
Dodane przez admin_ug dnia
Zarządzenie Wójta Gminy Grabowiec z dnia 23 stycznia 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Henrykówka na terenie gminy Grabowiec.