OBWIESZCZENIA
Dodane przez admin_ug dnia

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec
OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec