MENU
POLECAMY
TELEFONY KONTAKTOWE:
PREZES 608-825-349
NACZELNIK 502-290-457
SKARBNIK 505-031-473
SEKRETARZ 510-300-474
   
email:  ospgrabowiec@interia.pl
GG  3523201

1 % DLA STRAŻAKÓW

APELUJEMY do strażaków ochotników, do społeczeństwa ,do strażaków zawodowych, do członków ich rodzin i znajomych, do przyjaciół przyjaciół sympatyków strażaków, do kierownictw firm ,zakładów i instytucji o przekazanie 1% podatku ochotniczym strażom pożarnym i Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.             

Strażacy kierują się szczytnymi ideałami służenia ludziom i niesienia pomocy poszkodowanym. Kontynuując piękne tradycje, współtworzą nowoczesne oblicze pożarnictwa, podejmują coraz więcej zadań ratowniczych.
Rocznie strażacy OSP uczestniczą w ok.200.000 akcji ratowniczo-gaśniczych. Usuwają skutki pożarów, awarii, zagrożeń ekologicznych, klęsk żywiołowych, wypadków drogowych, katastrof, zdarzeń zagrażających życiu i mieniu ludzi.
Cywilizacja niesie coraz więcej zagrożeń, zagrożeń pokonanie ich wymaga coraz wyższych umiejętności i wyposażenia w specjalistyczny sprzęt.
Nie zawsze podczas akcji strażacy są należycie zabezpieczeni a mimo to z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia ratują innych czasami płacąc za to najwyższą cenę. Działają społecznie, ofiarnie i z potrzeby serca, chociaż z roku na rok interwencji przybywa i są one coraz trudniejsze.
W rozwiązywaniu kłopotów strażaków OSP, na miarę swych możliwości, pomaga Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP posiadający status organizacji pożytku publicznego.
Dokonane wpłaty będą wsparciem dla ochotniczych straży pożarnych i nie spowodują uszczerbku dla Państwa osobistego budżetu.
(Art.27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie oraz Art.27 d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. z późń. zmianami o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Liczymy na zrozumienie i pozytywne odniesienie się do naszego apelu
 
Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy:

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. lubelskiego
Lublin BANK BPH Spółka Akcyjna Oddział Lublin
29 1060 0076 0000 3300 0006 1050
z dopiskiem OSP Grabowiec pow .Zamość

MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PONIŻSZEGO FORMULARZA I NAPISAĆ WIADOMOŚĆ DO PREZESA OSP GRABOWIEC

Podaj swój E-mail

TREŚĆ WIADOMOŚĆI: 
   

 

Podpis   

  

GALERIA ZDJĘĆ
KONTAKT
PREZES 608-825-349
NACZELNIK 502-290-457
SKARBNIK 505-031-473
SEKRETARZ 510-300-474

ospgrabowiec@interia.pl

GG  3523201

szablony stron