GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
ROGÓW
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC GÓRA
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC PANORAMA
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA

projekt1 

SPOTKANIE WS. BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW I SENIORÓW

DSC03277 copy

W dniu 21 października 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu odbyło się spotkanie dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa w życiu codziennym, w tym upowszechniania i propagowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Spotkanie to wpisuje się w cykl prelekcji organizowanych na terenie powiatu zamojskiego na podstawie podpisanych porozumień z przedstawicielami policji, straży pożarnej oraz ośrodka ruchu drogowego. Na spotkanie w Grabowcu licznie przybyła młodzież oraz osoby starsze.

St. asp. Marek Świszcz z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu opowiedział o niebezpieczeństwach na drodze oraz radził jak postępować aby nie paść ofiarą oszustwa. Oszuści dostępnymi sobie sposobami wyłudzają pieniądze od osób starszych, często zamieszkujących samotnie, np. podając się za wnuczka, krewnego, czy policjanta. Policjant przestrzegał przed nadmiernym zaufaniem jakim osoby starsze obdarzają dzwoniących lub pukających do drzwi nieznajomych. Zwrócił również uwagę na konieczność sprawdzenia wiarygodności takich osób. Funkcjonariusz przypomniał także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym dotyczących kierowców, pasażerów i pieszych w tym o niezwykle ważnym, obowiązku używania elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym po zmierzchu.

Mł. bryg. Andrzej Szozda z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu informował jak postępować w sytuacji wystąpienia pożaru, dlaczego czad jest „zabójczy” i jak się przed nim zabezpieczyć. Wskazał uczestnikom spotkania, jakie są najczęstsze zaniedbania prowadzące do zatruć tlenkiem węgla czy pożaru. Doradzał używanie urządzeń sprawnych technicznie, posiadających odpowiednie atesty bezpieczeństwa oraz dbanie o systematyczną kontrolę i konserwację przewodów wentylacyjnych i kominowych. Zalecał także stosowanie czujek dymu i czadu. Uczniów zainteresował tematyką pierwszej pomocy dotyczącej zagadnień resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej – Mirosław Bednarczyk przedstawił uczestnikom palący problem, jakim są zagadnienia wypalania traw na terenie gminy Grabowiec, statystyki, ekologiczne i ekonomiczne skutki z tym związane, szczególnie jakie zagrożenie niesie pożar dla fauny i flory. Dodatkowo wskazał podstawy prawne to regulujące oraz przestrzegł rolników przed utratą unijnych dopłat za wypalanie traw.

Insp. Marek Kozłowski – przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu poruszył zagadnienia związane z zagrożeniami w poruszaniu się pieszych, rowerzystów i kierowców pojazdów mechanicznych będących w ruchu drogowym, konsekwencjach nieostrożnej i nieodpowiedzialnej jazdy lub przechodzenia przez jezdnię a także odpowiedzialności za siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali odblaskowe opaski oraz ulotki dotyczące zabezpieczenia przed czadem oraz jak właściwie przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. 

 

Galeria

Scroll to top