GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
ROGÓW
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC
GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GRABOWIEC CENTRUM
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GRABOWIEC PANORAMA
BRONISŁAWKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA

POWIATOWE NABOŻEŃSTWO W INTENCJI ZMARŁYCH STRAŻAKÓW

161wyp           10 listopada 2016 roku w Kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Zamościu, odbyło się nabożeństwo wspominkowe za zmarłych strażaków z terenu powiatu zamojskiego. Po nabożeństwie, kapelan zamojskich strażaków ks. kan. Andrzej Chmaj odprawił w tej intencji Mszę Świętą.

          W uroczystościach wzięli udział funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz reprezentacje Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu gmin powiatu zamojskiego. Każda z uczestniczących w nabożeństwie delegacji zapaliła symbolicznego znicza, będącego wyrazem pamięci o zmarłych druhach.

       Z terenu gminy Grabowiec w uroczystości wspominaliśmy zmarłych w latach 2015-2016 strażaków, Świętej Pamięci druhów: Tomasza Ramiana (OSP Grabowiec), Grzegorza Szymańskiego oraz Alojzego Sieczkowskiego (OSP Grabowiec-Góra), Wiesława Trynieckiego (OSP Rogów), Mariana Walikowskiego (OSP Skomorochy Duże), Artura Zarka (OSP Skomorochy Małe), Mieczysława Skowrońskiego (OSP Siedlisko), Wacława Sawulaka (OSP Szystowice), Stanisława Być (OSP Tuczępy), Czesława Kułaja (OSP Wolica Uchańska), Mariana Popka oraz Jana Świętoniewskiego (OSP Wólka Tuczępska).

       Z gminy Grabowiec w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego w Grabowcu: Honorowy Komendant Gminny – druh Bogusław Greniuk, Komendant Gminny – druh Mieczysław Bednarczyk, Sekretarz Zarządu – druh Artur Bobczuk oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereściu.

Scroll to top