GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GRABOWIEC
PARK, URZĄD GMINY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
ROGÓW
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
BRONISŁAWKA
BRONISŁAWKA
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC GÓRA
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM

POWIATOWE NABOŻEŃSTWO W INTENCJI ZMARŁYCH STRAŻAKÓW

161wyp           10 listopada 2016 roku w Kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Zamościu, odbyło się nabożeństwo wspominkowe za zmarłych strażaków z terenu powiatu zamojskiego. Po nabożeństwie, kapelan zamojskich strażaków ks. kan. Andrzej Chmaj odprawił w tej intencji Mszę Świętą.

          W uroczystościach wzięli udział funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz reprezentacje Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu gmin powiatu zamojskiego. Każda z uczestniczących w nabożeństwie delegacji zapaliła symbolicznego znicza, będącego wyrazem pamięci o zmarłych druhach.

       Z terenu gminy Grabowiec w uroczystości wspominaliśmy zmarłych w latach 2015-2016 strażaków, Świętej Pamięci druhów: Tomasza Ramiana (OSP Grabowiec), Grzegorza Szymańskiego oraz Alojzego Sieczkowskiego (OSP Grabowiec-Góra), Wiesława Trynieckiego (OSP Rogów), Mariana Walikowskiego (OSP Skomorochy Duże), Artura Zarka (OSP Skomorochy Małe), Mieczysława Skowrońskiego (OSP Siedlisko), Wacława Sawulaka (OSP Szystowice), Stanisława Być (OSP Tuczępy), Czesława Kułaja (OSP Wolica Uchańska), Mariana Popka oraz Jana Świętoniewskiego (OSP Wólka Tuczępska).

       Z gminy Grabowiec w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego w Grabowcu: Honorowy Komendant Gminny – druh Bogusław Greniuk, Komendant Gminny – druh Mieczysław Bednarczyk, Sekretarz Zarządu – druh Artur Bobczuk oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereściu.

Scroll to top