DAŃCZYPOL
GRABOWIEC GÓRA
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
PARK, URZĄD GMINY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC
GRABOWIEC PANORAMA
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
ROGÓW
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC PANORAMA
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
BRONISŁAWKA
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM

Spotkanie Opłatkowe w GOK

DSC04886

            W dniu 29 grudnia 2016 roku po sesji, na której uchwalono budżet gminy na 2017 rok w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Radnych i Sołtysów z terenu naszej gminy. W spotkaniu uczestniczył proboszcz parafii ks. Zygmunt Żółkiewski, Wójt - Pan Waldemar Greniuk, Sekretarz Gminy -  Pan Tomasz Mołczan, Skarbnik Gminy -  Pani Małgorzata Surma, Kierownik Referatu Gospodarczego -  Pan Jerzy Kru,k a także Pani Alicja Smoła - pracownik Urzędu Gminy zajmujący się obsługą Rady Gminy.

 

 

Scroll to top