WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC PANORAMA
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC CENTRUM
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC CENTRUM
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC GÓRA
ROGÓW
GRABOWIEC PANORAMA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

Spotkanie Opłatkowe w GOK

DSC04886

            W dniu 29 grudnia 2016 roku po sesji, na której uchwalono budżet gminy na 2017 rok w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Radnych i Sołtysów z terenu naszej gminy. W spotkaniu uczestniczył proboszcz parafii ks. Zygmunt Żółkiewski, Wójt - Pan Waldemar Greniuk, Sekretarz Gminy -  Pan Tomasz Mołczan, Skarbnik Gminy -  Pani Małgorzata Surma, Kierownik Referatu Gospodarczego -  Pan Jerzy Kru,k a także Pani Alicja Smoła - pracownik Urzędu Gminy zajmujący się obsługą Rady Gminy.

 

 

Scroll to top