GRABOWIEC CENTRUM
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GRABOWIEC CENTRUM
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC PANORAMA
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC
GRABOWIEC PANORAMA
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC CENTRUM
ROGÓW
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC GÓRA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
BRONISŁAWKA
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI

projekt1 

„Stop pożarom traw” w gminie Grabowiec

plakaty srodowisko 3         W dniu 30 marca 2017 roku, podczas sesji Rady Gminy Grabowiec, mł. bryg. Andrzej Szozda – Kierownik sekcji kontrolno-rozpoznawczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, wygłosił prelekcję wpisującą się w ogólnopolską kampanię informacyjną „Stop pożarom traw”, której nadrzędnym celem jest zmniejszenie ilości pożarów suchych traw. Prelekcji wysłuchali radni gminni, władze gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędu gminy, sołtysi, obecni na sesji mieszkańcy i goście.

       Wypalanie traw jest corocznie wielkim problemem w całej Polsce. Tylko w powiecie zamojskim w tym roku, strażacy wyjeżdżali do pożarów traw 30 razy (w tym 1 raz w gminie Grabowiec). Pożary te stanowią zagrożenie dla lasów oraz zabudowań. Dlatego też konieczne jest zwiększenie świadomości mieszkańców, aby zaprzestali tego typu działań. Pożar trawy jest niepotrzebny, nieekonomiczny i stwarza zagrożenie! Jeśli wypalanie traw stanowi zagrożenie dla wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów, sprawcę można ukarać kwotą do 5.000 zł. Każdy pożar niesie ze sobą niebezpieczeństwo śmierci człowieka, strat materialnych nierzadko dorobku całego życia, bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt.

       Każda interwencja straży pociąga za sobą nieuzasadnione koszty, sięgające milinów złotych w skali kraju, zaś strażacy zaangażowani w gaszenie traw w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Przez ludzką lekkomyślność związaną z wypalaniem traw strażacy-ratownicy mogą nie dojechać na czas tam, gdzie są bardzo potrzebni. O szczegółach tej kampanii można przeczytać więcej na stronie: www.stoppozaromtraw.pl .

      Dodatkowo mł. bryg. A. Szozda informował Radę Gminy o konieczności dostosowania budynków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, co związane jest z nakładem finansowym dotyczącym przystosowania tych budynków, także pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Ponadto prelegent uczulał na zwrócenie uwagi dotyczącej profilaktyki bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez dokonywanie okresowych przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych, czy zakupie dla własnego bezpieczeństwa czujników gazu, dymu oraz czadu.

DSCN3801

DSCN3803

 

 

Scroll to top