GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
BRONISŁAWKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
BRONISŁAWKA
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
ROGÓW
GRABOWIEC PANORAMA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC CENTRUM
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
PARK, URZĄD GMINY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO

ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE

DSC 0525

     W dniu 11 października 2017 roku w Grabowcu odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz państwowej straży pożarnej, na terenie czynnej kotłowni Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy Grabowiec przy ul. Koziej 2.

   W ćwiczeniach udział wzięły Ochotnicze Straże Pożarne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Grabowca, Grabowca-Góry, Miączyna, Horyszowa i Skierbieszowa, Ochotnicze Straże Pożarne z Ornatowic i Tuczęp oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Ćwiczenia miały na celu przeprowadzenie ewakuacji z budynku kotłowni pracowników w warunkach zadymienia, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, sprawdzenie skuteczności i sposobów alarmowania o zagrożeniu i powiadamiania o konieczności ewakuacji, awaryjne zaopatrzenie w wodę.

  Scenariusz ćwiczeń przewidywał wybuch pożaru w pomieszczeniach w których znajdują się piece oraz awarię wodociągu doprowadzającego wodę do hydrantów znajdujących się na terenie kotłowni. Wstępne próby gaszenia podręczymy sprzętem gaśniczym przez pracowników kotłowni nie przyniosły rezultatu, w związku z czym jeden z pracowników powiadomił państwową straż pożarną o rozprzestrzenianiu się ogarnia. W trakcie prób gaszenia zatruciu tlenkiem węgla uległo dwóch pracowników kotłowni. Miejskie Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu zadysponowało jednostki OSP KSRG z Grabowca i Grabowca-Góry oraz zastęp JRG KM PSP z Zamościa. Niestety w tym czasie pożar uległ rozprzestrzenieniu się na składowaną obok kotłowni słomę i konieczne było wezwanie do pomocy OSP Ornatowice i Tuczępy oraz OSP KSRG Miączyn, Horyszów i Skierbieszów.

    W ćwiczeniach udział wzięło blisko 50 strażaków oraz pracownicy Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy Grabowiec. W trakcie ćwiczeń stworzono pozorację pożaru, ewakuowano poszkodowanych z zadymionych pomieszczeń, zbudowano stanowisko wodne przy rzece Kalinówka, przetłaczano wodę ze stanowiska wodnego oraz przeprowadzono ewakuację i akcję ratowniczą.

    Działaniem ratowniczym kierował Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Grabowcu – Mirosław Bednarczyk. Podsumowania i oceny przeprowadzonych ćwiczeń dokonał kpt. Sławomir Schab z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

  Po udanych ćwiczeniach strażakom uczestniczącym w ćwiczeniach panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Skomorochach Małych zapewniły ciepły posiłek.

Tekst i zdjęcia: Artur Bobczuk

Galeria

Scroll to top