GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
ROGÓW
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GRABOWIEC CENTRUM
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC PANORAMA
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
BRONISŁAWKA
PARK, URZĄD GMINY
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC CENTRUM

ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE

DSC 0525

     W dniu 11 października 2017 roku w Grabowcu odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz państwowej straży pożarnej, na terenie czynnej kotłowni Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy Grabowiec przy ul. Koziej 2.

   W ćwiczeniach udział wzięły Ochotnicze Straże Pożarne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Grabowca, Grabowca-Góry, Miączyna, Horyszowa i Skierbieszowa, Ochotnicze Straże Pożarne z Ornatowic i Tuczęp oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Ćwiczenia miały na celu przeprowadzenie ewakuacji z budynku kotłowni pracowników w warunkach zadymienia, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, sprawdzenie skuteczności i sposobów alarmowania o zagrożeniu i powiadamiania o konieczności ewakuacji, awaryjne zaopatrzenie w wodę.

  Scenariusz ćwiczeń przewidywał wybuch pożaru w pomieszczeniach w których znajdują się piece oraz awarię wodociągu doprowadzającego wodę do hydrantów znajdujących się na terenie kotłowni. Wstępne próby gaszenia podręczymy sprzętem gaśniczym przez pracowników kotłowni nie przyniosły rezultatu, w związku z czym jeden z pracowników powiadomił państwową straż pożarną o rozprzestrzenianiu się ogarnia. W trakcie prób gaszenia zatruciu tlenkiem węgla uległo dwóch pracowników kotłowni. Miejskie Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu zadysponowało jednostki OSP KSRG z Grabowca i Grabowca-Góry oraz zastęp JRG KM PSP z Zamościa. Niestety w tym czasie pożar uległ rozprzestrzenieniu się na składowaną obok kotłowni słomę i konieczne było wezwanie do pomocy OSP Ornatowice i Tuczępy oraz OSP KSRG Miączyn, Horyszów i Skierbieszów.

    W ćwiczeniach udział wzięło blisko 50 strażaków oraz pracownicy Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy Grabowiec. W trakcie ćwiczeń stworzono pozorację pożaru, ewakuowano poszkodowanych z zadymionych pomieszczeń, zbudowano stanowisko wodne przy rzece Kalinówka, przetłaczano wodę ze stanowiska wodnego oraz przeprowadzono ewakuację i akcję ratowniczą.

    Działaniem ratowniczym kierował Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Grabowcu – Mirosław Bednarczyk. Podsumowania i oceny przeprowadzonych ćwiczeń dokonał kpt. Sławomir Schab z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

  Po udanych ćwiczeniach strażakom uczestniczącym w ćwiczeniach panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Skomorochach Małych zapewniły ciepły posiłek.

Tekst i zdjęcia: Artur Bobczuk

Galeria

Scroll to top