GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC PANORAMA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GRABOWIEC GÓRA
BRONISŁAWKA
ROGÓW
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC
GRABOWIEC CENTRUM
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC PANORAMA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
DAŃCZYPOL
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC CENTRUM

Szkolenia strażaków-ratowników OSP

40eea965efdcfb7f2cf48e2873e29681 XL

     W dniach 14-17 listopada 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu zorganizowała szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie to ukończyło 16 strażaków z terenu powiatu zamojskiego, w tym 5 z gminy Grabowiec: Robert Hołdaś i Henryk Smoła (OSP Grabowiec-Góra), Andrzej Gruszka i Krzysztof Wójciuk (OSP Ornatowice) oraz Piotr Siedlecki (OSP Tuczępy). Celem tego szkolenia było nabycie przez strażaków umiejętności ratowniczych w czasie zdarzeń drogowych. Adresatami tego szkolenia byli strażacy, którzy w swoich jednostkach posiadają sprzęt ratownictwa technicznego lub przewidzi są w przyszłości do pełnienia funkcji dowódczych. Tematyka szkolenia obejmowała przede wszystkim obsługę sprzętu ratownictwa technicznego oraz uwalnianie poszkodowanych z pojazdów. Ćwiczenia praktyczne dotyczące uwalniania poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych odbywały się w Z.H.U. ZAMZŁOM, dzięki uprzejmości właściciela Pana Daniela Kota.

     W dniach 18-19 listopada 2017 roku 2 strażaków z terenu ternu gminy: Mirosław Soroka i Mateusz Sawulak (OSP Grabowiec-Góra) odbyli kurs recertyfikujący z kwalifikowanej pierwszej pomocy w Ośrodku Szkoleniowym w Turawie (powiat opolski), będącym jednostką Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku złożonego przed komisją egzaminacyjną egzaminu, strażacy otrzymali tytuły ratownika.

      Z kolei w dniach 21-24 listopada 2017 roku, odbyło się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym (tzw. dowódców OSP). Szkolenie to ukończyło 9 strażaków z powiatu zamojskiego, w tym 3 z gminy Grabowiec: Mirosław Gąska (OSP Grabowiec-Góra), Andrzej Gruszka (OSP Ornatowice) oraz Tomasz Błażucki (OSP Tuczępy). Celem tego szkolenia było przygotowanie uczestniczących w nim strażaków do kierowania działaniami ratowniczymi podczas różnego rodzaju interwencji, nabycie umiejętności dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych.

szkolenie OSP 1112e

      Ponadto w dniach 9-10 grudnia 2017 roku, kolejnych 4 strażaków ukończyło również kurs recertyfikujący w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskało tytuł ratownika. Kurs organizowany był przez Emergency Medical Services Ratownictwo Medyczne i Szkolenia w Białowoli (powiat zamojski). Tytuł ratownika uzyskali Robert Hołdaś, Kamil Orzechowski i Jarosław Surma (OSP Grabowiec-Góra) oraz Rajmund Tkacz (OSP Grabowiec).

      To już kolejni strażacy ochotnicy z terenu naszej gminy wyszkoleni i przygotowani do niesienia pomocy. Warto także nadmienić, że udział we wszystkich szkoleniach organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej był bezpłatny.

Scroll to top