GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
PARK, URZĄD GMINY
DAŃCZYPOL
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
ROGÓW
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC PANORAMA
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

Konkurs fotograficzny "Pocztówka z Ziemi Zamojskiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska" zaprasza do
udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej".
Celem konkursu jest ukazanie różnorodności i piękna krajobrazu,
folkloru oraz architektury obszaru LGD „Ziemia Zamojska".

Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia,
zameldowanych na obszarze gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów
Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.

Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są
nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy
konkursowej na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem
zgłoszeniowym w Biurze Stowarzyszenia w terminie od01.06.2017 –
21.07.2017 R. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -⁠ 14.00.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie do
04.08.20137R.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

 

 

Scroll to top