GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC PANORAMA
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
ROGÓW
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GRABOWIEC PANORAMA
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
PARK, URZĄD GMINY
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE

projekt1 

Konkurs fotograficzny "Pocztówka z Ziemi Zamojskiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska" zaprasza do
udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej".
Celem konkursu jest ukazanie różnorodności i piękna krajobrazu,
folkloru oraz architektury obszaru LGD „Ziemia Zamojska".

Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia,
zameldowanych na obszarze gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów
Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.

Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są
nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy
konkursowej na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem
zgłoszeniowym w Biurze Stowarzyszenia w terminie od01.06.2017 –
21.07.2017 R. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -⁠ 14.00.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie do
04.08.20137R.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

 

 

Scroll to top