GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC PANORAMA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GRABOWIEC CENTRUM
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC GÓRA
DAŃCZYPOL
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC PANORAMA
ROGÓW
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA

Konkurs fotograficzny "Pocztówka z Ziemi Zamojskiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska" zaprasza do
udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej".
Celem konkursu jest ukazanie różnorodności i piękna krajobrazu,
folkloru oraz architektury obszaru LGD „Ziemia Zamojska".

Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia,
zameldowanych na obszarze gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów
Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.

Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są
nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy
konkursowej na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem
zgłoszeniowym w Biurze Stowarzyszenia w terminie od01.06.2017 –
21.07.2017 R. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -⁠ 14.00.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie do
04.08.20137R.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

 

 

Scroll to top