GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
BRONISŁAWKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
DAŃCZYPOL
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
ROGÓW
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
PARK, URZĄD GMINY
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GRABOWIEC GÓRA

Konkurs fotograficzny "Pocztówka z Ziemi Zamojskiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska" zaprasza do
udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej".
Celem konkursu jest ukazanie różnorodności i piękna krajobrazu,
folkloru oraz architektury obszaru LGD „Ziemia Zamojska".

Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia,
zameldowanych na obszarze gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów
Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.

Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są
nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy
konkursowej na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem
zgłoszeniowym w Biurze Stowarzyszenia w terminie od01.06.2017 –
21.07.2017 R. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -⁠ 14.00.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie do
04.08.20137R.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

 

 

Scroll to top