GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
PARK, URZĄD GMINY
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
ROGÓW
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC CENTRUM
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC GÓRA
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA

projekt1 

Konkurs fotograficzny "Pocztówka z Ziemi Zamojskiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska" zaprasza do
udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej".
Celem konkursu jest ukazanie różnorodności i piękna krajobrazu,
folkloru oraz architektury obszaru LGD „Ziemia Zamojska".

Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia,
zameldowanych na obszarze gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów
Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.

Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są
nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy
konkursowej na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem
zgłoszeniowym w Biurze Stowarzyszenia w terminie od01.06.2017 –
21.07.2017 R. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -⁠ 14.00.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie do
04.08.20137R.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

 

 

Scroll to top