GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC PANORAMA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
ROGÓW
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
DAŃCZYPOL
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GRABOWIEC PANORAMA
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC CENTRUM
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC CENTRUM
BRONISŁAWKA

Konkurs fotograficzny "Pocztówka z Ziemi Zamojskiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska" zaprasza do
udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej".
Celem konkursu jest ukazanie różnorodności i piękna krajobrazu,
folkloru oraz architektury obszaru LGD „Ziemia Zamojska".

Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia,
zameldowanych na obszarze gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów
Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.

Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są
nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy
konkursowej na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem
zgłoszeniowym w Biurze Stowarzyszenia w terminie od01.06.2017 –
21.07.2017 R. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -⁠ 14.00.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie do
04.08.20137R.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

 

 

Scroll to top