KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC
GRABOWIEC GÓRA
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC CENTRUM
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
DAŃCZYPOL
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC PANORAMA
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
ROGÓW
GRABOWIEC PANORAMA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
BRONISŁAWKA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" - IX edycja

PW logo

   Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX EDYCJĘ KONKURSU „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

1. PRACE NAUKOWE (M. IN. PRACE DOKTORSKIE), POPULARNO- NAUKOWE I INNE NIENALEŻĄCE DO TYCH DWÓCH KATEGORII, ALE PREZENTUJĄCE SZCZEGÓLNIE INSPIRUJĄCE I INNOWACYJNE SPOJRZENIE NA PROBLEMATYKĘ ROZWOJU WSI;

2. PRACE PREZENTUJĄCE DOROBEK KULTUROWY KRAJU I REGIONU, OPISUJĄCE INICJATYWY LOKALNE, DZIEDZICTWO HISTORYCZNE WSI (MONOGRAFIE WSI, ARCHIWALNE ZBIORY ZDJĘĆ STANOWIĄCE ELEMENT DOKUMENTACJI, PAMIĘTNIKI) ORAZ PRACE ILUSTRUJĄCE PRZYKŁAD SUKCESU W ROZWOJU POLSKIEJ WSI.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 TYSIĘCY ZŁOTYCH.
Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej Wydawnictwie Naukowym Scholar.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 28 LIPCA 2017 R.

 

 

Scroll to top