GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
BRONISŁAWKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
GRABOWIEC
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC PANORAMA
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GRABOWIEC PANORAMA
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
ROGÓW
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA
BRONISŁAWKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA

projekt1 

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" - IX edycja

PW logo

   Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX EDYCJĘ KONKURSU „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

1. PRACE NAUKOWE (M. IN. PRACE DOKTORSKIE), POPULARNO- NAUKOWE I INNE NIENALEŻĄCE DO TYCH DWÓCH KATEGORII, ALE PREZENTUJĄCE SZCZEGÓLNIE INSPIRUJĄCE I INNOWACYJNE SPOJRZENIE NA PROBLEMATYKĘ ROZWOJU WSI;

2. PRACE PREZENTUJĄCE DOROBEK KULTUROWY KRAJU I REGIONU, OPISUJĄCE INICJATYWY LOKALNE, DZIEDZICTWO HISTORYCZNE WSI (MONOGRAFIE WSI, ARCHIWALNE ZBIORY ZDJĘĆ STANOWIĄCE ELEMENT DOKUMENTACJI, PAMIĘTNIKI) ORAZ PRACE ILUSTRUJĄCE PRZYKŁAD SUKCESU W ROZWOJU POLSKIEJ WSI.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 TYSIĘCY ZŁOTYCH.
Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej Wydawnictwie Naukowym Scholar.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 28 LIPCA 2017 R.

 

 

Scroll to top