GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
ROGÓW
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
BRONISŁAWKA
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC GÓRA
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC CENTRUM
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI

Konkurs fotograficzny "Pocztówka z Ziemi Zamojskiej" dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania„Ziemia Zamojska" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej". Celem konkursu jest ukazanie różnorodności i piękna krajobrazu, folkloru oraz architektury obszaru LGD „Ziemia Zamojska".

Konkurs przeznaczony jest dla osób do 25 roku życia, zameldowanych na obszarze gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.

Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w Biurze Stowarzyszenia w terminie od 01.09.2017 – 29.09.2017 R. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie 14 DNI OD UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA PRAC.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

Regulamin konkursu fotograficznego „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej " oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach.

Scroll to top