GRABOWIEC CENTRUM
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
BRONISŁAWKA
PARK, URZĄD GMINY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC PANORAMA
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GRABOWIEC GÓRA
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
ROGÓW
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GRABOWIEC
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
BRONISŁAWKA

projekt1 

Konkurs fotograficzny "Pocztówka z Ziemi Zamojskiej" dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania„Ziemia Zamojska" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej". Celem konkursu jest ukazanie różnorodności i piękna krajobrazu, folkloru oraz architektury obszaru LGD „Ziemia Zamojska".

Konkurs przeznaczony jest dla osób do 25 roku życia, zameldowanych na obszarze gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.

Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w Biurze Stowarzyszenia w terminie od 01.09.2017 – 29.09.2017 R. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie 14 DNI OD UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA PRAC.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

Regulamin konkursu fotograficznego „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej " oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach.

Scroll to top