GRABOWIEC
ROGÓW
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
DAŃCZYPOL
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC CENTRUM
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
PARK, URZĄD GMINY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM

projekt1 

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE PRZED PLANOWANYMI NABORAMI WNIOSKÓW


W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na następujące zakresy:

- wsparcie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nabór nr 1/2018),

- wsparcia dla budowania powiązań podmiotów w zakresie tworzenia i rozwoju usług lokalnych, usług turystycznych lub krótkich łańcuchów dostaw (nabór nr 2/2018),

- promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych (nabór nr 3/2018),

- konserwacja i rewitalizacja obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, przyrodniczym lub kulturowym (nabór nr 4/2018),

- zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez tworzenie i doposażenie muzeów lub obiektów pełniących ich funkcje (nabór nr 5/2018), oraz

- budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych i społecznych (nabór nr 6/2018)

Zapraszamy wnioskodawców na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

 

Termin szkolenia: 29.11.2017R.:

GODZ. 9.00 - dla naborów nr 1/2018 oraz 2/2018

GODZ. 11.00 - dla naborów nr 3/2018, 4/2018, 5/2018 i 6/2018

 

Miejsce szkolenia: CENTRUM KULTURY Z BIBLIOTEKĄ W SITNIE

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY.

Serdecznie zapraszamy!!! LGD Ziemia Zamojska

Scroll to top