GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC GÓRA
ROGÓW
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC PANORAMA
DAŃCZYPOL
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
BRONISŁAWKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GRABOWIEC CENTRUM
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC PANORAMA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
BRONISŁAWKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GRABOWIEC
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”

      Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o. rozpoczęła z dniem 1 października 2017 roku, realizację projektu z Poddziałania 11.3 Ekonomia społeczna „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

     Celem projektu jest rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej w okresie 01.10.2017–30.09.2020 r. w zakresie generowania miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.

Wszystkie oferowane działania w projekcie są bezpłatne i realizowane zgodnie ze Standardami OWES.

Więcej informacji w załączniku poniżej.

 

 

 

Scroll to top