GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
DAŃCZYPOL
ROGÓW
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GRABOWIEC PANORAMA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC CENTRUM
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
BRONISŁAWKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”

      Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o. rozpoczęła z dniem 1 października 2017 roku, realizację projektu z Poddziałania 11.3 Ekonomia społeczna „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

     Celem projektu jest rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej w okresie 01.10.2017–30.09.2020 r. w zakresie generowania miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.

Wszystkie oferowane działania w projekcie są bezpłatne i realizowane zgodnie ze Standardami OWES.

Więcej informacji w załączniku poniżej.

 

 

 

Scroll to top