BRONISŁAWKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
GRABOWIEC
GRABOWIEC CENTRUM
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GRABOWIEC PANORAMA
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
ROGÓW
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
PARK, URZĄD GMINY

Informacja

Na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego działają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc prawną mogą otrzymać mieszkańcy powiatu. Więcej informacji poniżej w załączniku.                                                                

Scroll to top