GRABOWIEC CENTRUM
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC PANORAMA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
PARK, URZĄD GMINY
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
DAŃCZYPOL
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA
ROGÓW
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC

Szanowni Mieszkańcy Gminy Grabowiec.

Uprzejmie informuję, że z terenów nieruchomości oraz PSZOK-u odbierane będą segregowane odpady komunalne z podziałem na poszczególne frakcje:                                                                                                                            

 z nieruchomości ,

  • tworzywa sztuczne i metale – w workach koloru żółtego,

  • szkło opakowaniowe koloru białego – w workach koloru białego,

  • szkło opakowaniowe kolorowe – w workach koloru zielonego,

 

z PSZOK,

  • papier i tektura – w workach koloru niebieskiego,

  • popiół – w workach koloru czarnego,

  • opony,

  • Biodegradowalne – w workach koloru brązowego.

Odpady zielone oraz ulegające Biodegradacji powinny być składowane w przydomowym kompostowniku lub przekazane do PSZOK-u w Grabowcu.

Odbiór pozostałych odpadów min. Wielkogabarytowe w terminach wyznaczonych w harmonogramie.

Bardzo proszę o segregowanie odpadów, gdyż od stopnia naszej segregacji zależy opłata jaką wszyscy ponosimy za odbiór śmieci, od 2018 roku Regionalna Instalacja w Dębowcu podniosła średnio o 10 % opłaty za składowanie odpadów.

 

 

Scroll to top