ROGÓW
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC CENTRUM
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC PANORAMA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC PANORAMA
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC GÓRA
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

projekt1 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Grabowiec.

Uprzejmie informuję, że z terenów nieruchomości oraz PSZOK-u odbierane będą segregowane odpady komunalne z podziałem na poszczególne frakcje:                                                                                                                            

 z nieruchomości ,

  • tworzywa sztuczne i metale – w workach koloru żółtego,

  • szkło opakowaniowe koloru białego – w workach koloru białego,

  • szkło opakowaniowe kolorowe – w workach koloru zielonego,

 

z PSZOK,

  • papier i tektura – w workach koloru niebieskiego,

  • popiół – w workach koloru czarnego,

  • opony,

  • Biodegradowalne – w workach koloru brązowego.

Odpady zielone oraz ulegające Biodegradacji powinny być składowane w przydomowym kompostowniku lub przekazane do PSZOK-u w Grabowcu.

Odbiór pozostałych odpadów min. Wielkogabarytowe w terminach wyznaczonych w harmonogramie.

Bardzo proszę o segregowanie odpadów, gdyż od stopnia naszej segregacji zależy opłata jaką wszyscy ponosimy za odbiór śmieci, od 2018 roku Regionalna Instalacja w Dębowcu podniosła średnio o 10 % opłaty za składowanie odpadów.

 

 

Scroll to top