ROGÓW
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GRABOWIEC CENTRUM
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC PANORAMA
BRONISŁAWKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GRABOWIEC GÓRA
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
DAŃCZYPOL
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Grabowiec.

Uprzejmie informuję, że z terenów nieruchomości oraz PSZOK-u odbierane będą segregowane odpady komunalne z podziałem na poszczególne frakcje:                                                                                                                            

 z nieruchomości ,

  • tworzywa sztuczne i metale – w workach koloru żółtego,

  • szkło opakowaniowe koloru białego – w workach koloru białego,

  • szkło opakowaniowe kolorowe – w workach koloru zielonego,

 

z PSZOK,

  • papier i tektura – w workach koloru niebieskiego,

  • popiół – w workach koloru czarnego,

  • opony,

  • Biodegradowalne – w workach koloru brązowego.

Odpady zielone oraz ulegające Biodegradacji powinny być składowane w przydomowym kompostowniku lub przekazane do PSZOK-u w Grabowcu.

Odbiór pozostałych odpadów min. Wielkogabarytowe w terminach wyznaczonych w harmonogramie.

Bardzo proszę o segregowanie odpadów, gdyż od stopnia naszej segregacji zależy opłata jaką wszyscy ponosimy za odbiór śmieci, od 2018 roku Regionalna Instalacja w Dębowcu podniosła średnio o 10 % opłaty za składowanie odpadów.

 

 

Scroll to top