ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
DAŃCZYPOL
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA
ROGÓW
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
BRONISŁAWKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA
PARK, URZĄD GMINY
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC PANORAMA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

BANER 600x400 2

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony – Zakładka Krok pop kroku

Scroll to top