ROGÓW
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC PANORAMA
BRONISŁAWKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC CENTRUM
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM

Artykuły

EPUAP

Czym jest ePUAP z perspektywy obywatela

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

 

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne sa ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUPAP zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów.

Konto na ePUAP

W celu skorzytania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP jest założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP

Aby poprawnie przeprowadzić instalację konta należy zapoznać się z pomocą oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji

Certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany

Wszystkie dokumenty elektroniczne wysyłane na ESP Jednostki muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym:

  1. Kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który można nabyć u jednego z trzech dostawców:  Unizeto CERTUM, Certification Authority, Sigillum - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Rozliczeniowa - Ośrodek Zarządzania Kluczami
  2. Darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, który można uzyskać postępując zgodnie z podaną instrukcją.

Obowiązujące formularze elektroniczne zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów - udostępnione w naszej elektronicznej skrzynce podawczej na ePUAP.


LINKI

Scroll to top