GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
PARK, URZĄD GMINY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC GÓRA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
DAŃCZYPOL
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
ROGÓW
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC

Artykuły

SKARBY PRZYRODY I KULTURY

Projekt współpracy pod nazwą „Skarby przyrody i kultury” o akronimie – SPIK jest wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Wieprza i Poru”. SPIK to operacja finansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Wdrażanie projektów współpracy”. Podstawą podjęcia wspólnych działań przez Stowarzyszenia było podpisanie 29 kwietnia 2011 r. umowy partnerskiej, która określiła cel projektu jego zakres rzeczowy oraz budżet. Cel ogólny projektu to wypromowanie lokalnego dziedzictwa historycznego, kulturalnego i przyrodniczego jako naturalnego produktu o niepowtarzalnych walorach kulturowych. Dzięki wspólnej inicjatywie podjęte zostały jednolite i zorganizowane działania na terenie aż 11 gmin Powiatu Zamojskiego. SPIK to projekt obejmujący Gminy: Grabowiec, Komarów, Miączyn, Nielisz, Łabunie, Radecznica Skierbieszów, Sitno, Stary Zamość, Sułów oraz Szczebrzeszyn.

Cele szczegółowe jakie postawili przed sobą partnerzy w trakcie realizacji projektu to: oznakowanie lokalnego dziedzictwa historycznego, kulturalnego i przyrodniczego poprzez wyznaczenie miejsc charakterystycznych dla obszarów LGD ich opisanie i wskazanie na tablicach informacyjnych, upowszechnienie informacji na temat potencjału obszaru, udokumentowanie lokalnych zasobów oraz ich promocja i co najważniejsze podniesienie świadomości mieszkańców na temat walorów gmin, które zamieszkują. 

Teren objęty projektem posiada bogatą historię spójną dla 11 gmin. Pierwsze wzmianki na temat poszczególnych miejscowości pochodzą nawet z XIII w. Cały obszar oddziaływania projektu odznacza się wybitnymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi. W każdej z gmin można z łatwością odnaleźć unikatowe siedliska flory i fauny, liczne zabytki architektury, zabytki „małej architektury” i kultury związane z tradycjami historycznymi tego regionu. Dużo jest pamiątek i miejsc pamięci narodowej z okresu II wojny światowej.

Scroll to top