GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC PANORAMA
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC
GRABOWIEC CENTRUM
ROGÓW
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC PANORAMA
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC GÓRA
DAŃCZYPOL
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GRABOWIEC CENTRUM

DOBRA KULTURY

DOBRA KULTURY OBJĘTE OCHRONĄ WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Obiekty wpisane do rejestru zabytków

 • BRONISŁAWKA - GRABOWIEC - „Zamczysko”
  - grodzisko na „Górze Zamkowej”
  - na stanowisku nr 1 - Aa-232/9
 • SKIBICE - „Grodzisko” na stanowisku nr 1 - Aa-233/10
 • SKOMOROCHY - Zespół podworski - A-122/443:
 • SKOMOROCHY DUŻE - dwór drewn.-murowany, 1 poł. XIXw., klasycystyczny, remontowny od 1986, - kaplica murowana z pocz. XX w., pozostałości parku
 • GRABOWCZYK -Pozostałości parku podworskiegoz przełomu XVIII/XIXw. - A-188
 • GRABOWIEC -Zespół kościelny - A-210/81 z 22.08.1981:- kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa, murowany z 1854-55, rozbudowany 1900, remontowany 1948 i 1963, późnoklasycystyczny, orientowany, dzwonnica murowana ok.1855, późnoklasycyst.
 • SZYSTOWICE -Zespół dworski - A-238/83 25.01.1983:- dwór murowany z 1872, obok szkoły podstawowej - park o pow. 4 ha
 • GRABOWIEC - Cmentarz grzebalny czynny - A/327 z 1985 r.z drzewostanem i nagrobkami, parafialny rzymskokatolicki i grekokatolicki (w l.1875-1926 także prawosławny)
 • BEREŚĆ - Cmentarz z I wojny światowej, nieczynny - A/403 z 1987r
 • WOLICA UCHAŃSKA - Cmentarz z I wojny światowej, nieczynny - A/404 z 1987 r.
 • HOŁUŻNO - Park dworski, krajobrazowy, z poł. XIX w. o pow. 3,16 ha - A-49/88
 • DAŃCZYPOL -Założenie dworskie (park podworski) o pow.4,95 ha - A - 460
 • GRABOWIEC - Dawny budynek Urzędu Gminy drewniany z 1898 wraz z działką, - A-496/90

Obiekty objęte ewidencją zabytków

 • GRABOWIEC Układ urbanistyczny miejscowości
 • TUCZĘPY - Zespół kościelny: - kościół parafialny p.w. św. Anny Matki NMP i Przemienienia Pańskiego, drewniany z lat 1939 - 57, (1946?) - cmenarz kościelny z drzewostanem,
 • ORNATOWICE Zespół podworski: - park podworski o pow. 7,0 ha - dwór murow. z pocz. XX w., częściowo rozebrany 1960
  - 2 budynki gospodarcze, murowane, - Kapliczka Matki Boskiej, brogowa mur. z XIXw. w parku
 • SIEDLISKA Zespół dworski:
  - dwór murowany z 2 poł. XIX w., w trakcie rozbudowy
  - spichlerz murowany z lat 20-tych XX w.,
  - kuźnia murowana z lat 30 XX w.,
  - park o pow.15 ha
 • SZYSTOWICE - dawny folwark, obecnie gajówka
 • TUCZĘPY - dawny folwark z pocz. XX w. „Ostków” - pozostałości zabytkowego parku
 • SZYSTOWICE Zespół gorzelni:
  - murowany budynek gorzelni z 1904r.
  - murowany budynek magazynu spirytusu
 • GRABOWIEC - młyn murowany z 1924 r., czynny.
 • GRABOWIEC - dawna apteka (ul. Skierbieszowska 17 i 17a),
  - dawna plebania prawosławna, obecnie przedszkole,
  - dawna diakonówka obecnie sklep (ul. Kościelna)
  - dawna szkoła, obecnie Izba Pamięci (ul. Kozia)
 • SKOMOROCHY MAŁE - szkoła drewniana z 1914 r.
 • TUCZĘPY - szkoła drewniana z lat 30-tych XX w.
 • BEREŚĆ - cmentarz prawosławny (po 1875 r.), dawniej grekokatolicki (XIX w.), nieczynny.
 • BEREŚĆ - cmentarz prawosławny, nieczynny.
 • BRONISŁAWKA - cmentarz zamknięty (żydowski).
 • GRABOWIEC - cmentarz żydowski „stary”, nieczynny.
 • TUCZĘPY - cmentarz parafialny rzymskokatolicki, dawniej prawosławny i grekokatolicki, czynny.
 • BRONISŁAWKA - dom nr 3, uż. Franciszek Jonas, drewniany, 1883.
 • BRONISŁAWKA - dom nr 13, uż. Piotr Prystupa, drewniany, 1884.
 • DAŃCZYPOL - dom, ul. Kozia 5, uż. Franciszka Wysocką dwniany, 1902.
 • GRABOWIEC - dom Ludowy drewniany z 1935 r.,obecnie dom parafialny.
 • GRABOWIEC - GÓRA - dom nr 44, drewniany 1919.
 • WOLICA UCHAŃSKA - dom mieszkalny nr 31, z pocz. XX w.
 • WOLICA UCHAŃSKA - dom mieszkalny nr 31a, z 1920 r.
 • BEREŚĆ - kapliczka domkowa z 1934 r. z figurą Matki Boskiej
 • GRABOWCZYK - kapliczka św. Józefa z XIX w. domkowa, drewniana
 • SZYSTOWICE - kaplica murowana św. Jana Chrzciciela z lat 50 XX w
 • WÓLKA TUCZĘPSKA - kapliczka domkowa z XIX w.
 • WOLICA UCHAŃSKA - kapliczka drewniana 2 poł. XIX w.
 • TUCZĘPY - kapliczka św. Stanisława Bpa, mur

opracował: T. Halicki

Scroll to top