BRONISŁAWKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
BRONISŁAWKA
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA
ROGÓW
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK

Jubileusz Grabowca

 

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA

750 lat Grabowca

1268 - 2018

grab 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości jubileuszu 750-lecia Grabowca

 uroczysto jubileuszowa 750 lat grabowca 3 20180926 1536822435

 


RADA GMINY GRABOWIEC

WÓJT GMINY GRABOWIEC

mają zaszczyt zaprosić na uroczystości jubileuszowe 

750-lecia Grabowca

które odbędą się w dniach 21-23 września 2018 roku


PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 

Piątek, 21 września 2018 r.

10:00 - Zbiórka w rynku przed urzędem gminy:

 • odśpiewanie hymnu państwowego,
 • odsłonięcie tablic pamiątkowych,
 • polonez w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Grabowcu

11:00 - Uroczysta sesja rady gminy:grab2

 • powitanie gości, Agnieszka Rachańska - przewodnicząca Rady Gminy Grabowiec,
 • rys historyczny Grabowca, Waldemar Greniuk - wójt Gminy Grabowiec,
 • wręczenie medali pamiątkowych,
 • wystąpienia gości,
 • prezentacja filmowa,
 • poczęstunek.

Sobota, 22 września 2018 r.

14:00 - Festyn jubileuszowy:

 • koncert 'Tobie śpiewam Ziemio Grabowiecka",
 • zabawa z zespołem Twist Time do godziny 22:00,
 • tort jubileuszowy (dostępne piwo i kiełbaski z grilla),
 • bezpłatne zjeżdżalnie dla dzieci.

Niedziela, 23 września 2018 r.

12:00 - Uroczystość patriotyczno-religijna przy pomniku w Grabowiec-Górze:

 • msza święta,
 • apel poległych,
 • złożenie kwiatów przy pomniku,
 • grochówka dla uczestników uroczystości.


 projekt1

GRABOWIEC - należy do najstarszych osad na Zamojszczyźnie już bowiem w 1268 roku był tu gród warowny przy szlaku idącym z Włodzimierza Wołyńskiego na Zawichost a przy nim podgrodzie będące zapewne osadą miejską. 

Jako miasto występuje Grabowiec w 1366 roku kiedy wraz z innymi miastami - Bełzem, Chełmem i Szczebrzeszynem - odstąpiony został przez Litwinów Kazimierzowi Wielkiemu. W 1372 roku rządy na Rusi objął Władysław Opolczyk a Grabowiec już wtedy był stolicą powiatu i jako taki wymieniony jest w dokumencie z 1378 roku. W dziesięć lat później, w 1388 roku, król Władysław Jagiełło nadał ziemię bełską, w skład której wchodził Grabowiec Ziemowitowi IV księciu mazowieckiemu....

makieta1

image2

TURYSTYKA

Oferta

Szkolnego Schroniska Młodzieżowegon funkcjonującego przy Zespole Szkoł Ponadgimnazjalnych im. 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty w Grabowcu

 • noclegi (pokoje 2, 3, 4 osobowe)
 • możliwośc korzystania z zaplecza kuchennego
 • możliwość wynajęcia pomieszczeń na imprezy okolicznościowe typu: urodziny, imieniy, komunie, zjazdy absolwentów, spotkania kombatantów i inne.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje od poniedziałku do piątku, a w koniecznych uzasadnionych przypadkach w sobotę i niedzielę.

Informacje pod numerem telefonu: (84) 65-12-177 / w godzinach pracy szkoły 7:15 - 15:15


Rezerwat "Wygon Grabowiecki"

utworzony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Zasobów Naturalnych. Jako rezerwat faunistyczny częściowy, mający na celu ochronę występującego tutaj Susła Perełkowanego, z prawem wypasu zwierząt gospodarskich. Położony jest w pobliżu miejscowości Grabowiec Góra i obejmuje 6,38ha pastwiska (wygon).

Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus syn. Citellus suslicus) to gryzoń, ssak z rodziny wiewiórkowatych. Długość ciała 18-23 cm, ogona 14-25 cm, ciężar 200-500 g. Futro od zółtawo - brązowego do czerwonawo - brązowego. 

Cechą odróżniającą go od susła moręgowanego są jasne, wyraźne plamki na grzbiecie i ogonie który jest krótszy od ogona jego krewniaka.  Pokarmem susła perełkowanego są trawy, zioła, bulwy, nasiona, jagody oraz owady i jaja ptaków naziemnych. W ciągu dnia prowadzi aktywny tryb życia. Zapada w długi sen zimowy - do 7 miesięcy. Miot raz w roku: 2-11 młodych. Ciąża trwa 25-26 dni.


Rezerwat przyrody - Rogów

znajdujący się na terenie gminy Grabowiec w województwie lubelskim .

 • powierzchnia – 0,95 ha
 • rok utworzenia: - 1965

dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 65, poz. 373).

Przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) zachowanie płata roślinności kserotermicznej z reliktowym stanowiskiem dziewięćsiła popłocholistnego.

DOBRA KULTURY

DOBRA KULTURY OBJĘTE OCHRONĄ WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Obiekty wpisane do rejestru zabytków

 • BRONISŁAWKA - GRABOWIEC - „Zamczysko”
  - grodzisko na „Górze Zamkowej”
  - na stanowisku nr 1 - Aa-232/9
 • SKIBICE - „Grodzisko” na stanowisku nr 1 - Aa-233/10
 • SKOMOROCHY - Zespół podworski - A-122/443:
 • SKOMOROCHY DUŻE - dwór drewn.-murowany, 1 poł. XIXw., klasycystyczny, remontowny od 1986, - kaplica murowana z pocz. XX w., pozostałości parku
 • GRABOWCZYK -Pozostałości parku podworskiegoz przełomu XVIII/XIXw. - A-188
 • GRABOWIEC -Zespół kościelny - A-210/81 z 22.08.1981:- kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa, murowany z 1854-55, rozbudowany 1900, remontowany 1948 i 1963, późnoklasycystyczny, orientowany, dzwonnica murowana ok.1855, późnoklasycyst.
 • SZYSTOWICE -Zespół dworski - A-238/83 25.01.1983:- dwór murowany z 1872, obok szkoły podstawowej - park o pow. 4 ha
 • GRABOWIEC - Cmentarz grzebalny czynny - A/327 z 1985 r.z drzewostanem i nagrobkami, parafialny rzymskokatolicki i grekokatolicki (w l.1875-1926 także prawosławny)
 • BEREŚĆ - Cmentarz z I wojny światowej, nieczynny - A/403 z 1987r
 • WOLICA UCHAŃSKA - Cmentarz z I wojny światowej, nieczynny - A/404 z 1987 r.
 • HOŁUŻNO - Park dworski, krajobrazowy, z poł. XIX w. o pow. 3,16 ha - A-49/88
 • DAŃCZYPOL -Założenie dworskie (park podworski) o pow.4,95 ha - A - 460
 • GRABOWIEC - Dawny budynek Urzędu Gminy drewniany z 1898 wraz z działką, - A-496/90

Obiekty objęte ewidencją zabytków

 • GRABOWIEC Układ urbanistyczny miejscowości
 • TUCZĘPY - Zespół kościelny: - kościół parafialny p.w. św. Anny Matki NMP i Przemienienia Pańskiego, drewniany z lat 1939 - 57, (1946?) - cmenarz kościelny z drzewostanem,
 • ORNATOWICE Zespół podworski: - park podworski o pow. 7,0 ha - dwór murow. z pocz. XX w., częściowo rozebrany 1960
  - 2 budynki gospodarcze, murowane, - Kapliczka Matki Boskiej, brogowa mur. z XIXw. w parku
 • SIEDLISKA Zespół dworski:
  - dwór murowany z 2 poł. XIX w., w trakcie rozbudowy
  - spichlerz murowany z lat 20-tych XX w.,
  - kuźnia murowana z lat 30 XX w.,
  - park o pow.15 ha
 • SZYSTOWICE - dawny folwark, obecnie gajówka
 • TUCZĘPY - dawny folwark z pocz. XX w. „Ostków” - pozostałości zabytkowego parku
 • SZYSTOWICE Zespół gorzelni:
  - murowany budynek gorzelni z 1904r.
  - murowany budynek magazynu spirytusu
 • GRABOWIEC - młyn murowany z 1924 r., czynny.
 • GRABOWIEC - dawna apteka (ul. Skierbieszowska 17 i 17a),
  - dawna plebania prawosławna, obecnie przedszkole,
  - dawna diakonówka obecnie sklep (ul. Kościelna)
  - dawna szkoła, obecnie Izba Pamięci (ul. Kozia)
 • SKOMOROCHY MAŁE - szkoła drewniana z 1914 r.
 • TUCZĘPY - szkoła drewniana z lat 30-tych XX w.
 • BEREŚĆ - cmentarz prawosławny (po 1875 r.), dawniej grekokatolicki (XIX w.), nieczynny.
 • BEREŚĆ - cmentarz prawosławny, nieczynny.
 • BRONISŁAWKA - cmentarz zamknięty (żydowski).
 • GRABOWIEC - cmentarz żydowski „stary”, nieczynny.
 • TUCZĘPY - cmentarz parafialny rzymskokatolicki, dawniej prawosławny i grekokatolicki, czynny.
 • BRONISŁAWKA - dom nr 3, uż. Franciszek Jonas, drewniany, 1883.
 • BRONISŁAWKA - dom nr 13, uż. Piotr Prystupa, drewniany, 1884.
 • DAŃCZYPOL - dom, ul. Kozia 5, uż. Franciszka Wysocką dwniany, 1902.
 • GRABOWIEC - dom Ludowy drewniany z 1935 r.,obecnie dom parafialny.
 • GRABOWIEC - GÓRA - dom nr 44, drewniany 1919.
 • WOLICA UCHAŃSKA - dom mieszkalny nr 31, z pocz. XX w.
 • WOLICA UCHAŃSKA - dom mieszkalny nr 31a, z 1920 r.
 • BEREŚĆ - kapliczka domkowa z 1934 r. z figurą Matki Boskiej
 • GRABOWCZYK - kapliczka św. Józefa z XIX w. domkowa, drewniana
 • SZYSTOWICE - kaplica murowana św. Jana Chrzciciela z lat 50 XX w
 • WÓLKA TUCZĘPSKA - kapliczka domkowa z XIX w.
 • WOLICA UCHAŃSKA - kapliczka drewniana 2 poł. XIX w.
 • TUCZĘPY - kapliczka św. Stanisława Bpa, mur

opracował: T. Halicki

TURYSTYKA (2)

Oferta Szkolnego Schroniska Młodzieżowegon funkcjonującego przy Zespole Szkoł Ponadgimnazjalnych im. 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty w Grabowcu

 • noclegi (pokoje 2, 3, 4 osobowe)
 • możliwośc korzystania z zaplecza kuchennego
 • możliwość wynajęcia pomieszczeń na imprezy okolicznościowe typu: urodziny, imieniy, komunie, zjazdy absolwentów, spotkania kombatantów i inne.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje od poniedziałku do piątku, a w koniecznych uzasadnionych przypadkach w sobotę i niedzielę.

Informacje pod numerem telefonu: (84) 65-12-177 / w godzinach pracy szkoły 7:15 - 15:15


Rezerwat "Wygon Grabowiecki" utworzony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Zasobów Naturalnych. Jako rezerwat faunistyczny częściowy, mający na celu ochronę występującego tutaj Susła Perełkowanego, z prawem wypasu zwierząt gospodarskich. Położony jest w pobliżu miejscowości Grabowiec Góra i obejmuje 6,38ha pastwiska (wygon).

Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus syn. Citellus suslicus) to gryzoń, ssak z rodziny wiewiórkowatych. Długość ciała 18-23 cm, ogona 14-25 cm, ciężar 200-500 g. Futro od zółtawo - brązowego do czerwonawo - brązowego. 

Cechą odróżniającą go od susła moręgowanego są jasne, wyraźne plamki na grzbiecie i ogonie który jest krótszy od ogona jego krewniaka.  Pokarmem susła perełkowanego są trawy, zioła, bulwy, nasiona, jagody oraz owady i jaja ptaków naziemnych. W ciągu dnia prowadzi aktywny tryb życia. Zapada w długi sen zimowy - do 7 miesięcy. Miot raz w roku: 2-11 młodych. Ciąża trwa 25-26 dni.


Rezerwat przyrody - Rogów - znajdujący się na terenie gminy Grabowiec w województwie lubelskim .

 • powierzchnia – 0,95 ha
 • rok utworzenia: - 1965

dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 roku 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 65, poz. 373).

przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) zachowanie płata roślinności kserotermicznej z reliktowym stanowiskiem dziewięćsiła popłocholistnego.

HISTORIA

GRABOWIEC - należy do najstarszych osad na Zamojszczyźnie już bowiem w 1268 roku był tu gród warowny przy szlaku idącym z Włodzimierza Wołyńskiego na Zawichost a przy nim podgrodzie będące zapewne osadą miejską. 

Jako miasto występuje Grabowiec w 1366 roku kiedy wraz z innymi miastami - Bełzem, Chełmem i Szczebrzeszynem - odstąpiony został przez Litwinów Kazimierzowi Wielkiemu. W 1372 roku rządy na Rusi objął Władysław Opolczyk a Grabowiec już wtedy był stolicą powiatu i jako taki wymieniony jest w dokumencie z 1378 roku. W dziesięć lat później, w 1388 roku, król Władysław Jagiełło nadał ziemię bełską, w skład której wchodził Grabowiec Ziemowitowi IV księciu mazowieckiemu, a w dokumencie z 1396 roku potwierdzającym to nadanie Grabowiec jest wymieniony jako oppidum. Odtąd też aż do pierwszego rozbioru Polski Grabowiec pozostaje stolicą powiatu najpierw w księstwie bełskim a od 1462 roku w województwie bełskim wchodzącym w skład Korony.

Nie znam daty powstania Grabowca, nie wiem też kiedy został miastem. Po raz pierwszy już jako miasto jest wymieniony w 1366 roku i takim też został uznany przez króla Kazimierza Wielkiego. Władysław I książę mazowiecki i bełski w 1447 roku potwierdził nadanie prawa miejskiego przez Ziemowita IV, który "miasto na nowo lokował". Rok 1447 jest przyjmowany przez historyków jako data nadania miastu prawa magdeburskiego, wydaje się jednak, że prawo to uzyskał Grabowiec w 1388 roku od Ziemowita IV, w każdym razie przed erekcją parafii.


W 1394 roku Ziemowit IV utworzył w Grabowcu utworzył parafię rzymsko - katolicką, bardzo rozległą gdyż obejmującą 26 wsi.

Miasto wraz z istniejącym tu od dawna zamkiem zostało zniszczone przez Tatarów w 1500 roku. Palone z resztą było wiele razy. Zamek w Grabowcu istniał już w XIII wieku; po zniszczeniu w 1500 roku został odbudowany. 

Pierwszy opis zamku jest znany w 1617 roku, następny z 1624 roku kiedy drewniany wówczas zamek popadł w ruinę. Odbudowany został przez starostę grabowieckiego Stanisława Serbiewskiego w latach 1658 - 1662, otrzymał wtedy dwie murowane piwnice do przechowywania ksiąg ziemskich grodzkich. Po pierwszym rozbiorze w 1772 roku zamek przestał pełnić funkcję siedziby starosty i przeznaczony został na więzienie. 

W 1807 roku dobra starostwa grabowieckiego zostały sprzedane Feliksowi Radziejowskiemu, który nie spłacił w pełni należności jeszcze w 1816 roku. Dozorca miast Badowski w 1819 roku notował : "Stary zamek grodowy w murach obszernych do prywatnego obywatela prawem narodu nie należący rozebrał ninejszy dziedzic W-ny Felix Radziejowski i na swoją prywatną obrócił potrzebę". Jeszcze w połowie XIX wieku na górze "sterczały szczątki zamczyska" i resztki bram wjazdowych. W czasie powstania styczniowego w 1863 roku postawiono na górze zamkowej trzy krzyże, ostatni z nich zawalił się w 1973 roku. 

Pierwszy kościół grabowiecki zniszczony został przez Tatarów w 1500 roku. Następny spalony na początku XVI wieku, trzeci z kolei z 1630 roku zniszczony został przez Szwedów. Wizytacja z 1672 roku notuje kościół nowo wystawiony z muru, jednonawowy , z "babińcem" drewnianym. Spalił się ten kościół w 1814 roku, nabożeństwa były odprawiane w cerkwi unickiej. Obecny kościół zbudowany został w latach 1820 - 1855 przez budowniczego Fryderyka Libenau z Krasnegostawu, po jedo śmierci dokończony przez Ignacego Kaliniaka. Z tego też czasu pochodzi murowana dzwonnica.

Cerkiew w Grabowcu istniała już w 1394 roku. O kolejnych erekcjach cerkwi nie mamy wiadomości. Przedostatnia murowana cerkiew "upadła" i nabożeństwa odprawiały się w drewnianej kaplicy. Ostania cerkiew p.w. św. Kajetana, murowana, była wzniesiona w 1805 roku, po kasacie unii zamieniona na prawosławną, w okresie międzywojennym była znowu inucką. 

Została rozebrana w 1954 roku. (Zobacz więcej na temat cerkwi). Pierwszy raz Żydzi nowtowani są w Grabowcu w 1570 roku, wkrótce też zapewne zbudowali tu synagogę. W 1881 roku były już w Grabowcu dwie synagogi. (synagogi)

Miasto miało charakter rolniczo - rzemieślniczy, handlem zajmowali się Żydzi. Istniały w Grabowcu dwa cechy: od 1604 roku cech ślusarski i od 1643 roku cech szewski. Grabowiec był niszczony przez częste pożary, najazdy tatarskie, rekwizycje wojskowe. Oddalony nieco od głównych traktów skutecznie jednak konkurował z pobliskimi Uchaniami, Wojsławicami i Skierbieszowem, przede wszystkim przez pełnienie funkcji administracyjnych jako siedziba starostwa grodowego, stolica powiatu.

Zabudowa miasta była niemal całkowicie drewniana, jeszcze w 1860 roku na 310 domów tylko 2 były murowane. Dawna zabudowa została zniszczona przez pożary, nie przechowały się też przekazy ikonograficzne sprzed pierwszej wojny światowej. Kilka domó z podcieniami wzdłużnymi jeszcze w pierwszych latach po wyzwoleniu pozwala przypuszczać, że w XIX wieku takimi domami były zabudowane pierzeje rynkowe, podobnie jak to było w sąsiednich Wojsławicach gdzie dość dokładnie znamy zabudowę rynkową.

Pierwszy układ przestrzenny Grabowca nie jest znany. Najstarszy plan miasta przedstawiony jest na Mapie Kwatermistrzostwa z 1839 roku. Wynika z niego, iż na początku XIX wieku właściwe miasto stanowił obszerny rynek na rzucie prostokąta z usytuowanym na nim kościołem i cerkwią. Usytuowanie to odbiegało od powszechnie przyjętej zasady lokowania świątyń poza obszarem rynku. Poza rynkiem zabudowania znajdują się na dwóch uliczkach wybiegających z północnych naroży rynku. Z naroża południowo - wschodniego wybiegała droga prowadząca do zamku a w dalszym ciągu będąca traktem do Hrubieszowa.

W ciągu XIX wieku miasto rozbudowało się poza północną pierzeję tworząc drugie zgrupowanie zabudowy w formacie podkowy, zwane Dworzyskiem, będące dziś częścią osady a w przeszłości zapewne wójtostwem grabowieckim.

Informacje z książki: JANA GÓRAKA "MIASTA I MIASTECZKA ZAMOJSZCZYZNY"

Scroll to top