BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

W czwartek 17 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grabowiec odbyło się Szkolenie BHP dla rolników, zakończone konkursem. Prelekcję przeprowadził pracownik KRUS Tomasz Kasprzycki.