BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BEREŚĆ

Zakończono prace przy inwestycji „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bereść”. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu.

W miejscowości Bereść została wybudowana droga jednojezdniowa o szerokości 3,5m z mijankami (mijanki o długości 25m i szerokości jezdni 5,0m), na odcinku 3.480,06 metrów. Gmina Grabowiec wnioskowała o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład i Program Inwestycji Strategicznych, uzyskując dofinansowanie w wynosi 4.394.051,12 PLN (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt jeden złotych dwanaście groszy).