UWAGA zmiana numeru rachunku bankowego!

UWAGA zmiana numeru rachunku bankowego!!!!!

Gmina Grabowiec informuje, że od 1 stycznia 2023 r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego do wpłat.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, na łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne

Do każdej nieruchomości został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na numery rachunków, które znajdą Państwo w tegorocznych decyzjach podatkowych.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby prawne

Do każdej nieruchomości został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Kwoty należnego podatku należy wpłacać na indywidualne konta bankowe wskazanych w otrzymanej informacji.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne

Do każdego podatnika został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Kwoty należnego podatku należy wpłacać na indywidualne konta bankowe otrzymane przy składaniu deklaracji podatkowej.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do każdego podatnika został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Kwoty należnej opłaty należy wpłacać na indywidualne konta bankowe widniejące na dowodach wpłaty.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Grabowiec pod nr telefonu: 84-6512474.