OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Grabowiec oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.