80. ROCZNICA WYSIEDLENIA GRABOWCA I OKOLIC

Uroczystości związane z okrągłą, 80 rocznicą akcji wysiedleńczej ludności z terenu gminy Grabowiec, w lutym 1943 roku, miały wyjątkową oprawę. Przez trzy, kolejne dni (24-26 luty), odbywały się spotkania, poświęcone „Pamięci Zgładzonych-pamięci Ocalałych”-zgodnie z hasłem scalającym poszczególne wydarzenia.

W piątek, 24 lutego, w hali Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza, młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, według scenariusza Krystyny Zienkiewicz, nauczycielki języka polskiego. Oprawę muzyczną przygotował Karol Chilewicz. Podczas tego spotkania, odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie „Pamiętny mroczny czas”.

Drugiego dnia, w Izbie Pamięci, wystąpiła dr Beata Kozaczyńska, z wykładem „Wojenne losy dzieci polskich wysiedlonych z Zamojszczyzny (1942-1943)”. Była to jednocześnie promocja książki pt. „Dostać dziecko z Zamojszczyzny”. Istniała możliwość nabycia tejże publikacji podczas spotkania.

Dzień trzeci, 26 lutego, to oficjalna uroczystość patriotyczno-religijna, z udziałem władz powiatu i gminy oraz zaproszonych gości. Msza Święta, której przewodził ks. Kanonik Franciszek Kamiński, senior Archidiecezji Lubelskiej, została poprzedzona złożeniem kwiatów przy pomniku pamięci Dzieci Zamojszczyzny. W uroczystości wzięły udział Orkiestra Dęta i Zespół wokalny „Wadera”, działające przy GOK w Grabowcu.

Ostatnim punktem programu, były odznaczenia osób, które w sposób szczególny dbają o utrwalanie pamięci. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który reprezentował płk Mirosław Demediuk, wyróżnił medalem Pro Patria ponad 20 osób, wśród których był Henryk Kozar, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Grabowcu. Powiat Zamojski reprezentowany przez V-ce Starostę, Witolda Maruchę przyznał medale pamiątkowe z okazji 80 Rocznicy Wysiedleń Grabowca i Okolic, następującym osobom:

  1. Płk Mirosław Demediuk z UdSKiOR
  2. Bartosz Popek, Wójt Gminy Grabowiec,
  3. Adolf Gąska, ZKRPiBWP
  4. Małgorzata Szajuk, Izba Pamięci,
  5. Elżbieta Widyma, Dyrektor ZS im. H. Sienkiewicza w Grabowcu.

Licznie przybyła delegacja mieszkańców Kałuszyna, gdzie w czasie wysiedleń, schronienie znalazło i uratowało swoje młode życie, wiele Dzieci Zamojszczyzny, mieszkańców Gminy Grabowiec. Burmistrz Kałuszyna, Arkadiusz Czyżewski, złożył na ręce wójta Bartosza Popka, specjalne podziękowanie, za starania na rzecz pamięci o tragicznych wydarzeniach czasu wojny.

K. Kasprowicz-Motowidło
GOK Grabowiec

PODZIĘKOWANIA I WYRÓŻNIENIA


RELACJA WIDEO Z UROCZYSTOŚCI W ZS GRABOWIEC


GALERIA ZDJĘĆ: