DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE W SKIERBIESZOWIE

Tegoroczne „Święto Plonów” powiatu zamojskiego odbyło się 20 sierpnia w Skierbieszowie. Z gminy Grabowiec dyplomy uznania od Starosty zamojskiego za zasługi dla rolnictwa otrzymali: Beata Robaczyńska ze Skomoroch Małych i Emil Jabłoński z Żurawlowa. Gminę Grabowiec reprezentowali: Wójt Gminy Grabowiec – Bartosz Popek, przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Czata oraz starostowie dożynek gminnych w Grabowcu: Ewelina Górniak, Wojciech Margol.

W korowodzie uczestniczyło Koło Gospodyń Wiejskich z Majdanu Tuczępskiego reprezentowane przez: Alicję Chuszcz, Anetę Nowak, Annę Krajewską oraz Aleksandrę Sędłak. Panie niosły wieniec tradycyjny, który symbolizował dzisiejszy świat rozdarty przemocą i egoizmem. Wieniec przedstawiał Matkę Bożą stojącą na kuli ziemskiej, która wyciąga do nas ręce i obdarza łaskami całą ludzkość. Wieniec jest podziękowaniem dla Maryi.

Korowód dożynkowy oraz asystę Mszy Świętej prowadziła Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu pod batutą kapelmistrza Tomasza Mazurka.