60. ROCZNICA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRABOWIEC-GÓRZE