ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE WARSZTATY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA BIOGAZOWNI ROLNICZYCH

dla osób zainteresowanych budową biogazowni rolniczej