Fundacja Biedronki rozpoczyna rekrutację do III edycji programu Danie Wspólnych Chwil!

Danie Wspólnych Chwil to program, którego celem jest przeciwdziałanie samotności seniorów poprzez zaproszenie ich do wspólnego stołu.
Do udziału zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich, których zadaniem jest organizowanie cyklicznych spotkań dla osób starszych. Fundacja Biedronki finansuje zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie: www.daniewspolnychchwil.pl

Najważniejsze informacje o programie:

  • Zadaniem KGW jest organizacja spotkania dla samotnych osób starszych z lokalnej społeczności, po których przesyłają krótkie sprawozdania do Fundacji
  • Fundacja Biedronki przekazuje na organizację spotkań bon o wartości 8,000 zł do wykorzystania w sieci sklepów Biedronka
  • Edycja trwa od marca do grudnia 2024 – w tym czasie KGW zobowiązane są do organizacji min. 6 cyklicznych spotkań dla seniorów (spotkań nie można łączyć z innymi inicjatywami np. gminnymi festynami)
  • Fundacja organizuje dla KGW dodatkowe aktywności: konkursy, spotkania online z dietetykiem, materiały i gadżety na spotkania.
  • INFORMACJA