DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Gmina uzyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania obejmuje wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy, wyznaczenie miejsca postojowego, dostosowaniu łazienki na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz inne niezbędne prace związane z realizacja zadania.
Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 06.02.2034 roku Gmina Grabowiec podpisała umowę na realizacje zadnia pn. „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych w miejscowości Grabowiec”. Wykonawcą prac będzie firma „URB CONSTRUCTION Sp. z o.o.,”, ul. Majdan 32, 22-400 Zamość. Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą zadanie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 5 sierpnia 2024 r.
Wartość zadania objętego umową wynosi 149.152,20 zł.