INFORMACJA

W związku z wielokrotnymi zgłoszeniami firmy odbierającej odpady komunalne o nieprawidłowym używaniu worków na odpady zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Grabowiec o używanie worków na odpady zgodnie z ich przeznaczeniem:

  • kolor niebieski z napisem „Papier” – na papier i tekturę,
  • kolor zielony z napisem „Szkło” – na szkło bezbarwne i kolorowe,
  • kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – na metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
  • kolor brązowy z napisem „Bio” – odpady ulegające biodegradacji,
  • kolor czarny z napisem „Popiół”- na popiół z palenisk domowych.

Odpady proszę sortować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w harmonogramie odbioru!