OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębów ewidencyjnych Grabowie oraz Góra Grabowiec, Kolonia Obłyczyn i Bereść, wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.