POWIATOWE ELIMINACJE OTWP

21 marca br., w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu, przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, ma na celu odpowiednie kształtowanie świadomości młodych ludzi w kwestii  ogólnie rozumianego bezpieczeństwa pożarowego a w szczególności: znajomości przepisów przeciwpożarowych, zagrożeń powodowanych przez tlenek węgla. Ponadto Turniej systematyzuje, wiedzę na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej jak również pielęgnuje i utrwala historię i tradycję ruchu strażackiego. Liczymy, że wiadomości uzyskane przez młodych ludzi,
w ramach tego Turnieju, zaprocentują w przyszłości, kształtując odpowiednie zachowania w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń.

Do turnieju przystąpiło 25 uczestników – zwycięzców eliminacji gminnych z terenu 12 gmin powiatu zamojskiego. Gminę Grabowiec reprezentowali I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-IV) Paweł Gruszka, II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V-VIII) Alicja Bednarczyk. III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe) Alan Kusy Turniej był zorganizowany w trzech grupach wiekowych dla: uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pierwszy etap eliminacji polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 20 pytań. Najlepsze osoby z każdej grupy zakwalifikowały się do ścisłego finału – eliminacji ustnych, w którym trzeba było udzielić szerszej odpowiedzi na kolejne, dość trudne pytania. Wyniki eliminacji powiatowych przedstawiają się następująco:

I GRUPA – uczniowie klasy I-IV szkół podstawowych

  1. Izabela Gębala– SP w Zawadzie
  2. Eryk Bojar – SP w Wierzbie
  3. Agata Łukaszczuk – SP w Cześnikach

II GRUPA – uczniowie klasy V-VIII szkół podstawowych

  1. Dawid Puźniak – SP w Zawadzie
  2. Krzysztof Żołnierczuk – SP w Cześnikach
  3. Marcin Buczak – SP w Zawalowie

III GRUPA – uczniowie szkół ponadpodstawowych

  1. Mateusz Mazik – Zespół Szkół w Krasnobrodzie
  2. Alan Kusy –  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grabowcu

Zwycięzcy w nagrodę otrzymali głośniki mobilne, smartbandy i bezprzewodowe słuchawki. Pozostali uczestnicy oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali słodkie upominki ufundowane przez Komendanta Głównego PSP w Warszawie. Fundatorem nagród rzeczowych było Starostwo Powiatowe w Zamościu. Natomiast poczęstunek dla uczestników i opiekunów ufundował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zamościu. Podczas przerwy uczestnicy wraz z opiekunami zapoznali się ze specyfiką służby w Stanowisku Kierowania KM PSP w Zamościu oraz w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych uzyskali prawo reprezentowania powiatu w eliminacjach wojewódzkich, zaplanowanych w dniu 25 kwietnia br., w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie ul. Antoniny Grygowej 8-10.

Zmagania turniejowe uświetnili: Stanisław Grześko Starosta Zamojski i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, mł. bryg. Przemysław Ilczuk
p.o.  Komendant Miejski PSP w Zamościu.