Dobra Kultury

Na terenie gminy znajdują się liczne obiekty wpisane do rejestru zabytków. Niestety, większości z nich nie przywrócono dawnej świetności. Wyjątek niejako stanowi dwór w Szystowicach, gdzie prowadzone są prace remontowe przez nowych właścicieli.

Obiekty wpisane do rejestru zabytków:

BEREŚĆ – Cmentarz z I wojny światowej, nieczynny.

BRONISŁAWKA – GRABOWIEC – „Zamczysko”- grodzisko na „Górze

Zamkowej”.

DAŃCZYPOL – Założenie dworskie (park podworski) o pow.4,95 ha.

GRABOWCZYK – Pozostałości parku podworskiegoz przełomu XVIII/XIXw.

W miejscu dawnego dworu rodziny Czachórskich, z której pochodził słynny malarz – Władysław Czachórski, stoi dziś budynek świetlicy wiejskiej. Liczne źródła dowodzą, że gościł tu Henryk Sienkiewicz, przyjaciel malarza i to właśnie tutaj powstał zarys klasyki literatury polskiej „Ogniem i mieczem”.

GRABOWIEC – Zespół kościelny – kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa, murowany z 1854-55, rozbudowany 1900, remontowany 1948 i 1963, późnoklasycystyczny, orientowany, dzwonnica murowana ok.1855, późnoklasycyst. W bocznym ołtarzu nawy głównej kościoła znajduje się obraz Władysława Czachórskiego „Cud Świętego Walentego”, który ofiarował w podziękowaniu za ukończenie studiów. Natomiast w kaplicy bocznej, po prawej stronie ołtarza umieszczone są tablice pamiątkowe rodziny Czachórskich.

GRABOWIEC – Dawny budynek Urzędu Gminy drewniany z 1898 wraz z działką, Dawniej budynek Urzędu Gminy. Później pierwsza siedziba (od początku istnienia) Gminnego Ośrodka Kultury. Obecnie w rękach prywatnych.

HOŁUŻNE – Park dworski, krajobrazowy, z poł. XIX w. o pow. 3,16 ha.

SZYSTOWICE -Zespół dworski – dwór murowany z 1872, obok szkoły podstawowej – park o pow. 4 ha.

GRABOWIEC – Cmentarz grzebalny czynny – A/327 z 1985 r.z drzewostanem i nagrobkami, parafialny rzymskokatolicki i grekokatolicki (w l.1875-1926 także prawosławny). Na skromnej płycie z marmuru wyryte nazwisko słynnego i ostatnimi czasy bardzo cenionego polskiego malarza.

SKIBICE – „Grodzisko”.

SKOMOROCHY – Zespół podworski.

SKOMOROCHY DUŻE – dwór drewn.-murowany, 1 poł. XIXw., klasycystyczny, remontowny od 1986, – kaplica murowana z pocz. XX w.,pozostałości parku.

WOLICA UCHAŃSKA – Cmentarz z I wojny światowej, nieczynny.